Ons werk

Ontwerpgrenzen bij opschaling naar 10 – 20 MW windturbines

De belangrijkste doelstelling van de research and developmentstrategie van de Europese windindustrie voor de komende tien jaar is de meest concurrerende bron van energie te worden op land (2020) en op zee (2030), zonder rekening te houden met externe kosten.

De industrie begeeft zich op twee parallelle trajecten voor kostenbesparingen:

  • Incrementele innovatie: kostenbesparingen via schaalvoordelen die ontstaan uit verhoogde marktvolumes van ‘mainstream’ producten, waarbij continu wordt gewerkt aan verbetering van productie- en installatiemethodes en producten.
  • Doorbraakinnovatie: creatie van innovatieve producten, inclusief flink opgeschaalde gespecialiseerde (offshore) turbines, die gezien moeten worden als nieuwe producten.

Het UPWIND project heeft innovatieve trajecten onderzocht en vastgesteld welke cruciale informatie ontbrak om de energiekosten van aansluitingen op het net, funderingen en windmolenpark interacties te verlagen.

Brede scope en reductie energiekosten

UPWIND is een van de weinige geïntegreerde projecten die is uitgevoerd onder FP6. Geïntegreerde projecten waren zodanig van opzet dat ze het hele onderzoeksspectrum behandelden en bijeen brachten in een werkpakket, waarin de resultaten van alle activiteiten werden geïntegreerd. Dit alles leidde tot een matrixstructuur zoals weergegeven in onderstaand figuur. In deze structuur worden wetenschappelijke en technische disciplines behandeld in horizontale werkpakketten (WP’s) en geïntegreerd via verticale activiteiten.
Omdat UPWIND een brede projectscope had en het project de basis heeft gevormd voor belangrijke toekomstige strategieën voor energiekostenreductie, heeft UPWIND een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de aanbevelingen van de European Wind Energy Platform en de opstart van het European Wind Initative.

De verticale activiteiten zijn gegroepeerd in werkpakketten voor respectievelijk wetenschappelijk en technologisch werk. De geïntegreerde werkzaamheden van WP1 hebben geleid tot diverse wetenschappelijke en technologische integratieactiviteiten. De opschalings- of ‘lighthouse’ aanpak werd gecoördineerd door TNO en gerapporteerd in WP1B.4 Upscaling.

De resultaten van het UPWIND project kunnen worden opgevraagd via

https://windeurope.org/policy/eu-funded-projects/upwind/

naar site
Contact

Ir. Bernard Bulder

  • Wind Energy Technology
  • integral wind farm design
  • optimisation and cost modelling

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.