Ons werk

Experimenteel onderzoek naar oppervlakte ruwheidseffecten en overgang op de prestaties van windturbines

TNO heeft samen met haar partners CENER, DTU en TU-Delft windtunneltesten en praktijktesten uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de (modellering van) ruwheidseffecten van het rotorbladoppervlak en de overgang van laminaire naar turbulente grenslagen.
Instrumentatie van microfoons in het veld met behulp van touw toegang

Het Experimenteel Onderzoek naar Oppervlakte Ruwheid Effecten en Transitie op Windturbineprestaties werd uitgevoerd in het kader van de 2e Call for IRPWind Joint Experiments. De doelstellingen van het project waren het uitvoeren van aërodynamische experimenten gericht op twee belangrijke fenomenen: Het effect van oppervlakteruwheid op prestaties en de positie van laminaire tot turbulente grenslaagovergang. De redenering achter de tests is de vooruitgang van het begrip en de modellering van de genoemde fenomenen. Daartoe zijn zowel de windtunneltests als de windturbine praktijktests succesvol uitgevoerd.

Kunstmatige ruwheid (schuurpapier) zoals bevestigd aan de bladen in het veld

De praktijktesten zijn uitgevoerd op de TNO testlocatie EWTW. De volledige testbeschrijvingen zijn gepubliceerd in een open access repository.

Contact

Dr.ir. Koen Boorsma

  • wind energy technology

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.