Ons werk

Omvormers voor Schone, Goedkoop en Concurrerende Elektriciteit

ReaLCoE is een H2020-project van de EU met een visie die rechtstreekse concurrentie van offshore-windenergie met conventionele energiebronnen op de elektriciteitsmarkten mogelijk moet maken. Dit zal worden bereikt door optimalisering en innovatie in alle schakels van de offshorewindenergie waardeketen tot een streefcijfer van 35-50 euro/MWh voor de totale Levelised Cost of Electricity (LCoE). Vijftien projectpartners uit Europa's belangrijkste offshoremarkten, waaronder vier gerenommeerde R&D-instituten, bundelen hun expertise in ReaLCoE om innovaties aan te boren die deze visie waarmaken.

ReaLCoE zal een volledig nieuw turbineplatform ontwikkelen en demonstreren dat robuuste, betrouwbare en modulaire WEC kan huisvesten met een nominaal vermogen van meer dan 10+ MW in een relevante offshoreomgeving, en elektriciteit kan leveren op een LCoE-niveau van slechts €35/MWh.

Het consortium is een geïntegreerd partnerschap dat meerdere disciplines van de offshoresector combineert om efficiencyverbeteringen en mogelijkheden voor kostenverlaging te benutten. ReaLCoE zal de ontwikkeling, het testen en de certificatie van sequentiële naar parallelle en modulaire benaderingen aandrijven en veel snellere time-to-market mogelijk maken met locatie- en klantspecifieke turbines. Door robuustere en uitwisselbare componenten zal de levensduur van WEC's worden verlengd en zullen de service- en onderhoudsvereisten worden verlaagd. Verzekerings- en financiële experts die bij het project betrokken zijn, zullen ReaLCoE's grondig onderzoek en de toepassing van bedrijfsmodellen begeleiden om de investeringen te optimaliseren en de financiële risico's te verlagen. Digitalisering in elke fase van het proces zal helpen om efficiëntieverbeteringen vast te stellen en de transparantie op alle niveaus van de waardeketen te vergroten.

Het project zal een technologieplatform installeren, demonstreren, exploiteren en testen voor het eerste prototype van een turbine van meer dan 12 MW. Een succesvolle werking van een prototype zal tegen het einde van het project leiden tot de installatie van een pre-series array van 4-6 WEC in een echte offshore-omgeving, om het concept te valideren; waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor modulaire WEC-generaties met een nominaal vermogen van 14-16 MW.

Dit zorgt ervoor dat de Europese offshore-windenergiesector wereldwijd op ooghoogte concurreert, helpt bij de levering van goedkope, schone energie om de emissiedoelstellingen te halen en bevordert hooggespecialiseerde banen op de Europese industriële niveau. De bijdrage van de EC zal leiden tot extra investeringen van enkele honderden miljoenen euro in nieuwe productielocaties en de sector schone technologie en zal ervoor zorgen dat de Europese industrie aan de top blijft en groei en banen genereert.

Contact

Dr.ir. Koen Boorsma

  • wind energy technology

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.