Ons werk

VortexLoads: Vortex-Wake modellen in windturbine ontwerp

In het TKI WoZ Vortex Loads project zal TNO samen met haar partners WMC, DNV-GL en GE Vortex-Wake modellen gebruiksklaar maken voor de berekening van de belasting van windturbines en de impact hiervan op het ontwerp belastingspectrum evalueren.
Visualization of wind turbine wake vorticity using a vortex wake model

Nauwkeurige aerodynamica van de rotor

TNO, WMC, DNV-GL en GE nemen deel aan het TKI WoZ project "Vortex-Wake", om onzekerheid in de ontwerpbelastingen van windturbines te verminderen. De rekenkracht voor deze ontwerpbelastingberekeningen is extremer dan die voor andere toepassingen (bv. de ruimtevaart), wat het gebruik van efficiënte maar laaggetrouwe modellen vereist. De aërodynamische belasting van de rotor wordt hiervoor van oudsher opgelost met de Blade Element Momentum (BEM)-methode, omdat deze methode snel en robuust is. Met de toenemende rotorgrootte, en dus grote en flexibele bladen, is de behoefte aan nauwkeurigere rotor aerodynamica toegenomen. Eerdere studies hebben aangetoond dat het gebruik van Vortex-Wake modellen een groot verbeteringspotentieel heeft, samen met een beheersbare vermindering in rekenkracht.

Verminderde bladmassa en schaalvergroting

Het projectconsortium zal werken aan het gereedmaken van Vortex-Wake modellen voor toepassing op certificeringslastberekeningen. De vermindering van de vermoeiingsbelasting door gebruik te maken van een Vortex-Wake model in plaats van het BEM model zal geëvalueerd worden door vergelijking met de Computational Fluid Dynamics (CFD) resultaten. Verbeterde modellering en een potentiële aërodynamische belastingsreductie resulteren in een verminderde rotorbladmassa en/of verder opschalingsperspectief wat leidt tot een vermindering van de levelized cost of electricity.

Contact

Dr.ir. Koen Boorsma

  • wind energy technology

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.