Ons werk

Uniek onderzoek drijvende zonnepanelen van start

Een consortium onder leiding van TNO is onlangs een onderzoeksproject gestart voor drijvende zonne-energiesystemen. Partners zijn de petrochemische onderneming SABIC, het Noorse energiebedrijf Equinor en de gemeente Westvoorne. Het consortium heeft drie bedrijven met veelbelovende systeemontwerpen geselecteerd die kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling van drijvende zonne-energie, ook op locaties met hoge golven, harde wind en brak water.

Meer weten over Zon op Water?

Neem contact op met Jan Kroon

Contact

Het onderzoek gebeurt op het Fieldlab Green Economy Westvoorne van het Oostvoornse Meer vlakbij de Maasvlakte. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn de robuustheid van de drijvende systemen bij golfslag en harde wind, de energie-opbrengst en de effecten op het leven onder water en de biodiversiteit.

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. In 2050 wordt in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan opgewekte zonne-energie voorspeld, waarvan 25 GWp op binnenwater en 45 op zee. Er is alleen nog te weinig kennis over het effect van wind en golven op de prestaties van zonnepanelen en ook van de ecologische effecten.

Fieldlab Green Economy Westvoorne


Stimulans voor innovatie

Experts van het consortium hebben uit twaalf kandidaten gekozen voor Texel4Trading/SolarFloat (Nederland), SolarisFloat (Portugal) en Isifloating by Isigenere (Spanje) om de drijvende systemen te bouwen. Na installatie van de drie zonne-energiesystemen van elk 50 kWp op het Oostvoornse Meer worden ze een jaar lang getest op de elektrische prestaties, mechanisch dynamische stabiliteit en ecologische effecten.

De uitkomsten zijn tevens van belang voor innovatieve bedrijven in ons land om hun producten op het gebied van zonne-energie verder te verbeteren. Ook waterschappen, de gemeenten, provincies, kennisinstellingen en natuurorganisaties zijn geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten die hen helpen hen in de visievorming op toekomstige toepassingen van drijvende zonne–energiesystemen.

Prestaties panelen én ecologische effecten

Het Fieldlab aan het Oostvoornse Meer biedt ruimte aan uiteenlopende onderzoeksprojecten rond drijvende zonne-energiesystemen. Er wordt hiervoor onder meer een onderzoekscabine met meetsystemen en een referentieveld op land geplaatst. Iets uit de oever komt een drijvende steiger met kleine testvelden met zonnepanelen te liggen.

In de pilotstudie neemt maritiem onderzoeksinstituut MARIN de aspecten van mechanische dynamica en HZ University of Applied Sciences de ecologische aspecten voor hun rekening. Dat laatste is bijzonder, want dit wordt een van de eerste onderzoeken naar de prestaties van drijvende zonnepanelen gekoppeld aan de effecten op het leven in het water.

Zon op Water

De onderzoeksfaciliteit vormt een belangrijke stap in de roadmap die is opgesteld door het Nationaal Consortium Zon op Water. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door TNO en het Innovatieprogramma Energie & Klimaat, een initiatief van Metropool regio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter, en de provincie Zuid-Holland.

Over het project consortium

TNO verricht onafhankelijk en internationaal toonaangevend onderzoek en staat voor een agenderende, initiërende en ondersteunende rol voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De innovatieprogramma’s van TNO sluiten aan bij de energieagenda en het Regeerakkoord met als doel de energietransitie te versnellen én de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven versterken.

De gemeente Westvoorne faciliteert het Fieldlab Green Economy Westvoorne als een onderzoekslocatie voor duurzame initiatieven op het snijvlak van economie, wetenschap, natuur en recreatie. Thema’s zijn Energie & Water en Circulaire Processen.

SABIC is een wereldleider op het gebied van chemicaliën. ‘Floating solar’ past uitstekend in hun strategie, waarin duurzaamheid een kernwaarde is. Dit onderzoeksproject stelt hen in staat om te leren en een diepgaand inzicht in de markt te verkrijgen, om hun productaanbod te optimaliseren en met innovatieve materiaal- en applicatieoplossingen een toegevoegde waarde te creëren voor klanten in deze uitdagende markten.

Equinor is een breed energiebedrijf met 21.000 medewerkers en is aanwezig in meer dan 30 landen wereldwijd. Equinor ontwikkelt olie, gas, wind en zonne-energie. Het hoofdkantoor bevindt zich in Stavanger, Noorwegen.

Ons werk

Drijvende zonnepanelen

Drijvende zonnepanelen is een relatief nieuwe uitvoeringsvorm van grootschalige opwekking van zonnestroom. De belangrijkste motivatie voor deze toepassing is de schaarste aan geschikt en beschikbaar land... Lees verder
Roadmap

Naar een overvloed aan zonnestroom

De zon is op termijn wereldwijd onze belangrijkste bron van energie. Zonne-energie, ook wel zonnestroom genoemd, is vrijwel onuitputtelijk en overal toepasbaar. Het is een duurzame energiebron die niet... Lees verder
Kennis

Zonne-energie slim integreren in onze leefomgeving

Zonne-energie speelt een doorslaggevende rol in de energietransitie. Zonnestroom kan in 2050 minstens een kwart van onze energiebehoefte afdekken. Dat vergt grote inspanningen op een groot aantal terreinen.... Lees verder
Contact

Dr. Jan Kroon

  • PV Modules

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.