Ons werk

Zon en Infrastructuur: hoe kunnen we onze infrastructuur gebruiken voor het opwekken van zonne-energie?

Een grootschalige uitrol van zonneparken vereist veel open ruimte. Aangezien de open ruimte in Nederland beperkt is en om het gebruik van landbouwgrond zoveel mogelijk te ontzien bekijken we de mogelijkheden om PV systemen te integreren met infrastructuur elementen zoals wegen, bermen, dijken, geluidsschermen, etc...

De transitie naar 100% hernieuwbare energie gaat meer en meer over de inpassing van zonne- en windenergie binnen de beperkte ruimte waarover we beschikken in een land als Nederland. Daarom is het des te belangrijker dat we de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk inzetten, bijvoorbeeld door de ruimte die wordt ingenomen door onze ruimtelijke infrastructuur (wegen, bermen, geluidsschermen, spoorwegen, dijken, ….) zoveel mogelijk te combineren met zonnepanelen. Deze infrastructuur in Nederland neemt zo’n 2000 km2 aan oppervlak in beslag. De Roadmap PV Systemen en Toepassingen voor Nederland voorspelt dat we in de komende 30 jaar 10% hiervan gaan combineren met zonnepanelen. Dit vertegenwoordigt ongeveer 33 GWp aan geïnstalleerd vermogen. Voorbeelden van projecten waarbij TNO zonnepanelen integreerde in de ruimtelijke infrastructuur zijn SolaRoad en Solar Highways.

Proeftuin voor PV geluidschermen in Den Bosch

Om deze ontwikkelingen te begeleiden heeft Rijkswaterstaat beslist om alle praktische, operationele en financiële informatie met betrekking tot het gebruik van PV systemen in de infrastructuur te bundelen in een Nationaal Consortium Zon en Infra.

Het Nationaal Consortium Zon en Infra is een samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen en heeft volgende doelstellingen:

  • Een belangrijke activiteit van het consortium is het initiëren en uitvoeren van innovatieprojecten voor integratie van zonnestroom in de infrastructuur.
  • Als tweede wil het consortium onderzoek doen naar de business modellen en business cases voor PV geïntegreerd in de infrastructuur.
  • Als derde doelstelling is het van belang om waterschappen, provinciale en gemeentelijke overheden beter en gerichter te informeren over de technische, economische en juridische mogelijkheden om zonne-energie in te passen in de publieke infrastructuur.
  • Ten vierde willen de betrokken overheden gezamenlijk een heldere lijn als het gaat om publieke aanbestedingen van zonne-energie in de infrastructuur, waarbij de overheden zelf de zonne-systemen aanschaffen en/of de stroom afnemen (launching customership).
  • Ten vijfde willen de betrokken overheden gezamenlijk een heldere lijn uitzetten met betrekking tot ruimte creëren voor zonnestroom (PV) systemen op/in publieke infrastructuur inclusief het verstrekken van vergunningen hiervoor (vergunbaarheid), wanneer derden initiatieven willen ontplooien op het areaal van deze publieke partijen.

Het Nationaal Consortium Zon op Infra komt twee keer per jaar bij elkaar om te netwerken, kennis uit te wisselen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Daarnaast heeft het consortium een informatie site waar alle leden toegang krijgen tot de beschikbare kennis rond de toepassingen van PV in de infrastructuur. Overheden zullen op die site ook terecht kunnen met hun vragen en kunnen zelf ook ervaringen delen met andere overheden die lid zijn van het consortium.

Voor meer informatie en lidmaatschap kunt u contact opnemen met Hans de Neve

E-mail

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.