Pieken in het elektriciteitsnetwerk voorkomen en meer wooncomfort. Dat is het gevolg van de inzet van slimme diensten die de wasmachine en andere energieslurpende apparaten in huis efficiënt aansturen. Deze slimme diensten gaan de bewoner helpen duurzame energie te gebruiken als die beschikbaar is. Eind 2022 doen zo’n honderd bewoners van het appartementencomplex NEXT in het Eindhovense stadsdeel Strijp-S mee aan een proef om dit systeem in de praktijk te testen.

Lees het rapport

'Smart services for connecting smart homes and grids: drivers and barriers of consumers'

Download

Apparaten ‘praten’ met elkaar

Het is onderdeel van het Europese innovatieproject InterConnect met als doel een platform te ontwerpen en te testen waarin apparaten in huis of kantoor met elkaar kunnen ‘praten’, zonder deze te hoeven ombouwen.

Nederland is een van de elf landen die hieraan meedoen. De Nederlandse partners zijn Bouwinvest, VolkerWessels iCity, de Vrije Universiteit en TNO. TNO onderzocht wat consument beweegt of tegenhoudt gebruik te maken van slimme diensten.

Zes slimme diensten duurzaam energiegebruik

In het kader van dit project deed TNO onderzoek naar drijfveren en barrières van consumenten t.a.v. zes slimme diensten:

 • Gezonde lucht: een ventilatiesysteem dat door middel van een slimme sensor automatisch zorgt voor frisse lucht in huis.
 • Slimme vaatwasser: de vaatwasser schakelt automatisch in op het moment dat er veel energie beschikbaar is, en energie dus ook goedkoper is.
 • Groen laden: elektrische voertuigen worden opgeladen op het moment dat er veel energie beschikbaar is.
 • Frisse was: deze wasmachine zorgt ervoor dat je was precies klaar is op het moment dat je thuiskomt, zodat je het direct op kunt hangen. Binnen het gekozen timeframe wordt gewassen op het moment dat er veel energie beschikbaar is.
 • Slim slot: via een app kun je anderen (tijdelijk) toegang geven om het huis via de voordeur te betreden. Bijvoorbeeld voor vrienden of de schoonmaker. 
 • Slimme droger: de droger gaat aan op het moment dat je niet thuis bent, zodat je geen last hebt van geluid. Binnen het beschikbare timeframe wordt gedroogd op het moment dat er veel energie beschikbaar is.

Onderzoek naar behoeften bewoners

TNO heeft bij een aantal potentiële gebruikers vooraf onderzocht in hoeverre de slimme diensten aansluiten bij hun wensen en behoeften. Op basis van de uitkomsten kunnen de bouwers en installateurs hun conceptdiensten al in de ontwerpfase verbeteren. TNO wilde van de bewoners weten of en in welke mate zij geïnteresseerd zijn in slimme diensten.

Conclusie en aanbevelingen

De slimme vaatwasser bleek vanuit kostenoogpunt en duurzaamheid de meest aantrekkelijke dienst, terwijl de droger het laagst scoorde. Zo werd risico op brand tijdens afwezigheid vaak genoemd als minpunt van de slimme droger. Sommigen vragen zich af of de slimme apparaten wel voldoende toevoegen vergeleken met hun huidige apparaten. Ook afhankelijkheid van apps en internet wordt als een drempel gezien. TNO heeft hierop geadviseerd naast een app op de telefoon ook een display in huis aan te brengen.

Wat het delen van gegevens betreft, lopen de meningen nogal uiteen, afhankelijk van om welke gegevens het gaat. Sommige gegevens, zoals of iemand thuis is op een bepaald moment, zijn gevoeliger voor de deelnemers dan andere gegevens, zoals het tijdstip waarop de vaatwasser draait. Daarnaast is het belangrijk voor de deelnemers dat de gegevens niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

TNO gaat de bewoners in een later stadium ondervragen over de ervaringen in de praktijk.

Roadmap

Systeemtransitie

De energietransitie is een complex maatschappelijk vraagstuk waarbij TNO uiteenlopende expertises gecombineerd in stelling brengt. Het gaat om veel meer dan alleen technologische oplossingen, want de... Lees verder
Ons werk

Drijfveren en barrières richting aardgasvrij wonen in kaart

In 2050 moeten alle woningen in ons land aardgasvrij zijn. Tot en met 2030 gaat het alleen al om ongeveer 1,5 miljoen woningen en gebouwen. Uitgangspunt van het kabinet is dat dit voor iedereen haalbaar... Lees verder
Nieuws

Sturing elektriciteitsvraag veelbelovende optie voor toekomstige behoefte flexibiliteit van elektriciteitssysteem

13 mei 2022
De vraag naar flexibiliteit van het elektriciteitssysteem verdubbelt tussen nu en 2030. Daarna, tussen 2030 en 2050, verzesvoudigt deze vraag nog eens. In de basis is er een groeiend potentieel aan vraagsturing... Lees verder
Contact

Drs. Nicole de Koning

 • Gedrag
 • Gedragsbeinvloeding
 • Adoptie
 • Experience
 • Participatie