Het boek 'Zó werkt energie in Nederland', is een intiatief van De Argumentenfabriek. TNO werkt hier aan mee. 'Zó werkt energie in Nederland' beoogt een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht te bieden van de werking van het energiesysteem in Nederland. Als basis voor een geïnformeerde dialoog en van daaruit betere beslissingen over energie en klimaat in Nederland.

lees het recentie exemplaar

'Hoe werkt energie in Nederland'

Download het boek

Ed Nijpels, voorzitter voortgangsoverleg Klimaatakkoord

Het is heel goed dat we een standaardwerk hebben wat je kunt raadplegen en waarin objectief de feiten en cijfers staan opgesomd.

Het energiesysteem stap voor stap inzichtelijk

Een geïnformeerde dialoog en betere beslissingen nemen over energie en klimaat in Nederland dat is het doel van het programma ‘Zó werkt energie in Nederland’. Het boek geeft inzicht en kennis aan iedereen die goed geïnformeerd aan de slag wil met de energietransitie. Een must-have voor professionals die in en rondom de wereld van energie in Nederland (gaan) werken.

Boek bestellen

In vijf hoofdstukken die elk een eigen perspectief op het energiesysteem vertegenwoordigen, bevat het boek  'Zó werkt energie in Nederland' de antwoorden op tientallen vragen die samen het verhaal over het energiesysteem vertellen. Van de fysieke energiestromen in de kern van het energiesysteem tot de inrichting van dit systeem, de eisen die we eraan stellen en het debat dat we erover voeren, alles wordt helder uiteengezet.

Energiebeleid en kosten

Bovendien behandelt het klimaat- en energiebeleid, van internationaal tot decentraal, en komen de energiemarkten aan bod van elektriciteit, gas, warmte en brandstoffen, inclusief hun wettelijke basis. Tot slot beschrijft het de financieel-economische kant van het energiesysteem. Het biedt zo toegang tot betrouwbare, eenduidige en begrijpelijke informatie die de basis vormt voor goede gesprekken en beslissingen over energie.

Kennis over energie

'Zó werkt energie in Nederland' is tot stand gekomen vanuit een brede coalitie van partijen, zowel publiek als privaat, van producent tot consument en van traditionele tot nieuwere spelers in het energiesysteem. Allemaal met een direct belang in de energiehuishouding. TNO bracht kennis in over een groot aantal onderwerpen, van (duurzame) energiesystemen tot specifieke technologieën, en van inzicht in de implicaties van de energietransitie op de samenleving tot het individu. TNO combineert expertises op het gebied van energie, technologie, economie, gedrag en sociale innovatie. De energietransitie is dermate ingrijpend dat je die vanuit verschillende invalshoeken waaronder de sociale aspecten van de energietransitie moet benaderen en disciplines moet samenbrengen om effectieve, integrale oplossingen aan te kunnen bieden.

Brede samenwerking

De Argumentenfabriek is uitvoerend partner van 'Zó werkt energie in Nederland'. "Zó werkt energie in Nederland" is een samenwerking van: Bouwend Nederland, EBN, Energie Nederland, Energie Samen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie, Glastuinbouw Nederland/Kas als Energiebron, KVGN, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, NOGEPA, Nationaal Programma RES, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), NWEA, Platform Geothermie/DAGO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Techniek Nederland, TNO, Topsector Energie en VEMW, VNCI en VNPI.

Vragen over het boek 'Zo werkt energie in Nederland' en de bijdrage van TNO?
Neem contact op met Evie Cox.


De 5 hoofdstukken van het boek: 'Zo werkt energie in Nederland' uitgelegd

Roadmap

Systeemtransitie

De energietransitie is een complex maatschappelijk vraagstuk waarbij TNO uiteenlopende expertises gecombineerd in stelling brengt. Het gaat om veel meer dan alleen technologische oplossingen, want de... Lees verder
Kennis

De sociale aspecten van de energietransitie

TNO ontwikkelt kennis over het betrekken en motiveren van mensen en over vormen van samenwerking tussen overheid en burgers, tussen bedrijven en omwonenden en tussen consumenten onderling. Dat inzicht... Lees verder
Contact

Dr. Ruud van den Brink

  • Energy Transition Studies