De Noordzee speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Windparken wekken daar duurzame energie op, er zijn plannen hier waterstof van te maken op bijvoorbeeld energie-eilanden, bestaande pijpleidingen te gebruiken voor transport, CO2 op te slaan en biomassa in de vorm van zeewier te produceren. 

Bekijk hier de TNO Roadshow Energietransitie

Ga mee op locatie met de Burgemeester van Jouw Noordzee

Bekijk de filmpjes

TNO werkt met partijen aan de ontwikkeling van de Noordzee als bron van energie, geïntegreerd met voedselvoorziening en natuurbehoud. De burgemeester van jouw Noordzee vervult hierin een belangrijke rol.

De burgemeester van jouw Noordzee is een initiatief van SummerLabb en TNO. SummerLabb is een platform dat wetenschap en innovatie naar een breder publiek brengt, zowel online als offline. Het is een functie voor een jaar.

Haar of zijn taak is de Noordzee in relatie tot en energietransitie bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Op de Noordzee gaat het onder meer om scheepvaart, visserij, olie- en gaswinning, windparken, Defensie, het leven onder water. Daarbij is het zaak steeds een goede balans te vinden tussen de belangen energie, economie en ecologie.

Tekst gaat verder onder het filmpje.

De Burgemeester van jouw Noordzee over de energietransitie

Wie Noordzee zegt, zegt nieuwe energie

 “Wie Noordzee zegt, zegt nieuwe energie”, is een van de uitspraken van burgemeester van jouw Noordzee Marcelien Bos. TNO doet daar op een breed front onderzoek naar. De burgemeester heeft zich op verschillende plekken laten onderdompelen in tal van innovaties, technologieën en toepassingen.

Tijdens een roadshow in het laboratoria in Petten en Delft en op de Maasvlakte werken experts van TNO werken de versnelling van de energietransitie en de rol van de Noordzee daarin. Van zeewier tot zonnecellen, aardwarmte, CO2-opslag, waterstof, windturbines. Innovaties die indrukwekkend en van groot belang zijn voor de energietransitie. TNO-experst houden daarbij rekening met de effecten op de omgeving, mens en op het leven in zee.

Breed palet betrokkenen

De burgemeester staat in nauw contact met een breed palet aan betrokkenen. Bij het initiatief zijn meer dan twintig partijen betrokken, waaronder bedrijven, onderzoeksinstellingen, visserij-, milieu- en natuurorganisaties.

De burgemeester overlegt met al deze stakeholders, bezoekt evenementen, doet mediaoptredens en wat maar nuttig is om het belang van de Noordzee in de energietransitie bij een groot publiek duidelijk te maken.

Zon en zeewier

In het Solar Energy Lab zijn de nieuwste ontwikkelingen rond zonnecellen te zien. Daar waar standaard modules op daken een rendement hebben van zo’n twintig procent, werkt TNO werkt aan technologieën om die opbrengst minimaal te verdubbelen. Ook de prijs van zonnestroom kan dan omlaag. Verder werken de experts aan zonnecellen die aan twee kanten licht kunnen opvangen en op zee profiteren van de reflectie van licht op het water.

De Noordzee is bij uitstek geschikt voor het kweken van zeewier. In het zeewierlab wordt gewerkt aan methoden om daar allerlei duurzame grond- en brandstoffen van te maken voor bijvoorbeeld transport over de weg, water en door de lucht.

Combinatie geothermie en CO2

Geothermie is vooral bekend van winning uit diepe lagen onder land om huizen of bedrijven te verwarmen. Volgens TNO-experts leent ook de grond onder de Noordzee zich voor winning van aardwarmte. Van het warme water dat wordt opgepompt is elektriciteit te maken, of te combineren met CO2-opslag.

TNO werkt aan technieken om het teveel aan CO2 in de lucht af te vangen en te transporteren naar lege gasvelden onder de Noordzee. Vervolgens is ook CO2 te gebruiken om er grond- en brandstoffen van te maken.

Windenergie en waterstof

Op de tweede Maasvlakte onderzoekt TNO de nieuwe generatie windturbines met een tot nu toe ongekende hoogte en vermogen. TNO doet uitgebreide testen aan de daar geplaatste Haliade-X,de grootste windturbine ter wereld. Daaruit moet blijken of de turbine aan alle eisen voldoet. Na groen licht kan deze in productie worden genomen en in grote aantallen op zee geïnstalleerd.

De Noordzee is ideaal voor windenergie: hoge windsnelheden, lage turbulentie en door de geringe diepte zijn ze turbines relatief makkelijk te installeren. Aangroei van algen aan de voet van de constructie biedt weer voedsel voor vissen. En op zee kun je van de stroom uit zeewater groene waterstof maken. ‘Een belangrijke doorbraak op de Noordzee is de eerste waterstof fabriek dat mogelijk gemaakt wordt in het PosHYdon project waar TNO en partners onderzoek doen naar groene waterstof op zee.

Contact

Dr. ir. René Peters

  • Waterstof
  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie