Door doelgerichte innovatie en goede coördinatie kunnen de kosten van de energietransitie flink omlaag. De energietransitie leidt tevens tot aanzienlijke baten, zowel in termen van nieuwe banen en export als in verhoogde gezondheid voor de burgers. Er is echter meer samenhang tussen de maatregelen en meer slimme innovatie nodig om de doelen te halen, om kostenverlaging te realiseren en de baten werkelijkheid te laten worden. Dit staat in de paper ‘Energie wordt goedkoper’ van TNO.

Download de whitepaper

‘Energie wordt goedkoper’

Download

INNOVATIE MAAKT DE ENERGIETRANSITIE AANZIENLIJK GOEDKOPER

De energievoorziening is in rap tempo aan het veranderen. Zonne- en windenergie zijn in veel situaties economisch zo aantrekkelijk geworden, dat ze de plaats innemen van kolen- en gascentrales. Door innovatie kunnen de kosten van zonne- en windenergie nog verder omlaag en dat scheelt aanzienlijk in de kosten van de energietransitie.

Innovatie kan, in combinatie met slimme uitrol, de kosten van verduurzaming van gebouwen en van diverse industriële sectoren zodanig verlagen dat ze aantrekkelijk worden voor consumenten en bedrijven.

De energietransitie wordt goedkoper door gedegen analyses en een slimme, integrale aanpak

De energietransitie leidt tot onderlinge afhankelijkheden in de energievoorziening: veel opties moeten in combinatie worden ingezet. Dit biedt ook kansen om kosten te besparen. De landen rond de Noordzee bouwen allemaal in rap tempo windparken. Als de Noordzeelanden gezamenlijk die nieuwe infrastructuur opbouwen, is dat aanzienlijk goedkoper dan wanneer elk land dat apart doet.

Er is vraag naar biomassa als brandstof voor transport, voor de verwarming van gebouwen en als grondstof voor de chemische industrie. In combinatie met het beperkte aanbod van duurzame biomassa, vraagt dit om verstandig beleid rond de inzet van biomassa. Goede planning voorkomt dat er overbodige investeringen worden gedaan.

De energietransitie versterkt de Nederlandse economie

De energietransitie zal de Nederlandse economie veranderen. Nederland heeft sterke economische sectoren die kunnen profiteren van de energietransitie, zoals de offshore sector van de bouw van windparken op zee, de chemische industrie van de implementatie van duurzame processen en de ICT-sector voor het verbinden en aansturen van de energietransitie. Innovatie speelt hierbij een grote rol, want de energietransitie vraagt om nieuwe processen, technologie en diensten.

De energietransitie draagt bij aan een gezonder en economisch stabieler Nederland

De vervanging van benzine- en dieselauto’s en de sluiting van kolencentrales zorgt voor aanzienlijk lagere emissies van onder andere fijnstof en NOx en dus voor een betere luchtkwaliteit. De energietransitie maakt ons ook minder afhankelijk van import van olie en gas, en de economie is daardoor veel minder kwetsbaar voor pieken in de olieprijs.

Lees hier de samenvatting

Download
Algemeen

CO2-reductie in Nederland: maatregelen en innovaties

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 al met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. TNO werkt... Lees verder
Ons werk

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

De CO2 uitstoot van onze industrie is 30% van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Wij zijn in Nederland nog altijd vrijwel helemaal afhankelijk van fossiele brand- en grondstoffen. TNO ontwikkelt binnen... Lees verder
TNO Insights

Energietransitie goedkoper dankzij innovatie

04 april 2019
De kosten van de energietransitie kunnen drastisch omlaag door slimme innovaties en een doordachte aanpak. In de maatschappelijke en politieke discussies ligt de nadruk eenzijdig op de vermeend hoge kosten... Lees verder
Ons werk

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder
Contact

Prof. dr. André Faaij