In het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving kunnen verenigingen van eigenaren (VvE’s) een rol van betekenis spelen. Zij beheren maar liefst 1,2 miljoen woningen, ruwweg een kwart van de particuliere woningvoorraad in ons land. TNO, LENS Energie en de VvE-beheerders VvE Metea en vb&t VvE diensten hebben samen praktische hulpmiddelen ontwikkeld om VvE’s te stimuleren hun vastgoed te verduurzamen.

De ontwikkelde methode om te komen tot een duurzame VvE bestaat uit een stappenplan en een serie praktische tools. Deze zijn op 10 oktober aangeboden aan Kees Oomen van de branchevereniging VvE Belang en Marco Kolkman van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De ontwikkeling van de nieuwe methode is gefinancierd door de RVO binnen het programma Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij.

VvE Belang brengt de methode bij hun VvE’s onder de aandacht. Beheerders staan dichtbij de VvE’s en zijn bij uitstek geschikt hen hierbij te begeleiden. In totaal telt ons land bijna 150.000 verenigingen van eigenaren. De Quick Guide, een leidraad met praktische handvatten voor de VvE’s, is op de website van TNO te downloaden.

Veel VvE’s die willen verduurzamen stuiten in de praktijk op allerlei hobbels. Zo neemt de besluitvorming binnen de VvE vaak veel tijd in beslag. Technische oplossingen zoals isolatie, zonnepanelen of warmtepompen zijn weliswaar beschikbaar, maar op het sociale, juridische en economische vlak is er vaak onvoldoende kennis. Bewoners zijn weinig betrokken, het ontbreekt aan financiële middelen of een overtuigende businesscase.

Het stappenplan gaat nader in op de sociale, juridische en economische kanten van de besluitvorming en geeft praktische adviezen om op een verantwoorde manier te verduurzamen. Richting rijksoverheid adviseren de partijen onder meer subsidiemaatregelen beter toe te snijden op de praktijk van de VvE’s.

Contact