Direct naar de inhoud

Data Driven Integrated Growing Systems: van slim kasontwerp tot intelligent telen

TNO beschikt over een schat aan innovatieve technieken waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen. Op die manier stimuleren we duurzaamheid – maar evengoed een nieuwe manier van agrarisch ondernemen.

Meer weten hierover? Neem contact op met Egon Janssen

Contact

Recent sloeg TNO de handen ineen met ICT-experts en kassenbouwers voor de ontwikkeling van een centrale datahub: Data Driven Integrated Growing Systems (DDINGS). Net als in de zuivelsector speelt datadeling hier een cruciale rol. In de glastuinbouw meten en verzamelen systemen alle details over bijvoorbeeld arbeid, klimaatomstandigheden en watertoevoer. Via de datahub kan deze informatie worden benaderd en verrijkt. Op basis daarvan kan de teler direct aflezen wat hem te doen staat om zijn bedrijf optimaal te laten functioneren. Uiteindelijk kan de computer ook zelfstandig de kassen aansturen. Door direct op kleine veranderingen in te spelen kunnen de ideale teeltcondities voor de plant worden bereikt en kan duurzame teelt worden gegarandeerd. 

Binnen de Stichting Hortivation werkt TNO samen met een groot aantal kassenbouwers, installateurs en ICT-bedrijven aan diepgaand onderzoek naar de optimale teeltstrategie. Dat doen we door onder andere te kijken naar hoe gewassen groeien in verschillende werelddelen. Dankzij zelfsturende teeltsystemen is het namelijk mogelijk om meerdere kassen wereldwijd op afstand te beheren. Door gewassenteelt en slimme techniek samen te voegen kunnen we niet alleen duurzamer produceren, maar kan Nederland ook zijn koppositie in de internationale tuinbouw behouden. 

Meewerken? 

Blijven voldoen aan de vraag en strenger wordende eisen van de toekomst, zonder het kind van de rekening te worden? Het antwoord schuilt in digitalisering. Neem vrijblijvend contact met Egon Janssen op om te bekijken wat digitalisering voor jouw onderneming kan betekenen. 

Algemeen

Feed the future: data als fundament voor kringlooplandbouw

Ons huidige landbouwsysteem biedt de Nederlander een breed palet aan voedsel: van zoveel mogelijk eten voor zo weinig mogelijk geld tot biologisch en fairtrade voedsel. De uitstoot die daarmee gepaard... Lees verder
Ons werk

Data driven integrated growing systems: gegarandeerde teeltprestatie door het gebruik van big data in de glastuinbouwsector

Met behulp van big data en ICT werkt TNO aan de verdere ontwikkeling van digitaal telen. Digitaal telen is de toekomst van innovaties in de glastuinbouwsector en gaat verder dan louter de bouw van een... Lees verder
Roadmap

Data sharing: de sleutel tot verdere digitalisering

Data sharing, oftewel het delen van data, versnelt innovatie. Denk aan betere behandelmethoden door het veilig delen van patiëntgegevens. Of aan digitalisering van papieren processen en gebruik van kunstmatige... Lees verder
Feed the future: data als fundament voor kringlooplandbouw
Contact

Ir. Egon Janssen

  • glastuinbouw
  • kassenbouw
  • MKB
  • loket
  • tuinbouw

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.