Ons werk

Academische Werkplaats verbetert ketenzorg jeugd

Gebrek aan evidence-based interventies en instrumenten, een gefragmenteerd zorgaanbod en beperkte samenwerking tussen professionals hebben er in het verleden toe geleid dat de zorg voor jeugd niet optimaal was. De Academische Werkplaats Public health-Jeugd Noordelijk Zuid-Holland (AWP-j NZH) 'Samen voor de jeugd' draagt bij aan verbetering van de integrale ketenzorg voor de jeugd en ondersteunt Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de regio.

Door middel van verbinden van ontwikkeling, onderzoek en opleiding wordt verbetering in de ketenzorg tot stand gebracht. De samenwerking in kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, scholing en implementatie zal leiden tot versterking van het evidence-based handelen in de ketenzorg voor jeugd. De al bestaande samenwerking tussen partijen uit de jeugdsector van de Academische Werkplaats Public Health Noordelijke Zuid-Holland 'Samen voor de jeugd' wordt uitgebreid tot een academische werkplaats jeugd. Met een groot aantal nieuwe deelnemers op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (JGZ), het jeugdwelzijn, de jeugd geestelijk gezondheidszorg en de jeugdzorg wordt samengewerkt.

De thema's van de AWP-j NZH zijn:

  • Samen opletten: risicotaxatie en –management
  • Samen opvoeden: toegang van achterstandsgroepen tot preventieve interventies
  • Samen optreden: zorgcoördinatie
  • Samen opleiden: het interactief implementatie- en onderwijsnetwerk

Krachten ketenzorg gebundeld

Een groot aantal instellingen in de jeugdgezondheidszorg, het jeugdwelzijn, de jeugd geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, het onderwijs en onderzoek in de regio Noordelijk Zuid-Holland werkt samen in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid –jeugd (AWP-j NZH). U treft de namen van alle organisaties hieronder aan.

Coördinator

Dr. Paul Kocken (TNO)

Organisaties

TNO, LUMC, GGD Hollands Midden, GGD Den Haag, GGD Zuid-Holland West, Gemeente Den Haag - Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn - Programmabureau Jeugd, Universiteit Leiden - faculteit Sociale Wetenschappen, de Haagse Hogeschool, Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland, Curium-LUMC, Jong Florence, Stichting De Jutters, Stichting Jeugdformaat, Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, Stichting Kwadraad - Maatschappelijke Dienstverlening. Klik hier door naar een samenvatting van alle projecten.

partner

Academische werkplaats Public Health

De Academische werkplaats Public Health Noordelijk Zuid-Holland is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, TNO en de GGD'en Den Haag, Zuid-Holland West en Hollands Midden.... Lees verder

Contact

Dr. Paul Kocken

  • jeugdgezondheidszorg
  • gezondheidszorg
  • jeugdzorg
  • gezondheidsbevordering
  • evaluatie
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.