Ons werk

Preventieve aanpak echtscheidingsproblematiek

In Nederland zijn jaarlijks 70.000 kinderen bij de (echt)scheiding van hun ouders betrokken. Onderzoek toont dat deze 'scheidingskinderen' gemiddeld minder presteren op school, meer gedragsproblemen vertonen en lager scoren op sociaal-emotioneel vlak. In Nederland is nauwelijks tot geen evidence-based preventief hulpaanbod beschikbaar. Tot voor kort bestonden er alleen theoretisch goed onderbouwde interventies voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Evidence-based aanbod voor jongere kinderen in scheidingssituaties was dus gewenst. Het Children of Divorce Intervention Program (CODIP) is een evidence-based programma dat zich richt op preventie van scheidingsgerelateerde problematiek. Dit programma is in internationaal onderzoek effectief gebleken met betrekking tot preventie van zowel internaliserende als externaliserende problematiek. Het biedt verschillende modules aan waaronder die voor groep één en twee, en groep drie en vier van de basisschool. In samenwerking met praktijkpartners heeft TNO Nederlandse bewerkingen gemaakt voor de leeftijdsgroepen 4-6 ('Stoere Schildpadden') en 6-8 jaar ('Dappere Dino's). In 12 groepsbijeenkomsten wordt op speelse manier aandacht besteed aan het bespreken van scheidingsgerelateerde gevoelens, leren omgaan met onrealistische percepties en attitudes ten aanzien van de scheiding, en het versterken van probleemoplossende vaardigheden van de deelnemende kinderen.

Stoere schildpadden en dappere dino's helpen!

Er heeft een aantal evaluaties plaatsgevonden naar Stoere Schildpadden en Dappere Dino's met dank aan financiering door ZonMw en Stichting Kinderpostzegels Nederland. De studies lieten veelbelovende resultaten zien. De kinderen vonden de programma's leuk en zagen de groep als een veilige plaats om hun gevoelens te bespreken. Ze maakten nieuwe vrienden en vonden nieuwe manieren om problemen op te lossen. Er zijn toenames gemeten op positief functioneren van de kinderen, en afnames in sociaal emotionele problemen. De rapportages met onderzoeksresultaten zijn hieronder te downloaden.

Meer informatie

TNO ontving voor het onderzoek naar Dappere Dino's van ZonMw in 2013 een Parel onderscheiding.
Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s zijn beiden erkend als theoretisch goed onderbouwd door de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Beide interventies zijn verder geregistreerd als merknaam™ in het Trademark register van de Benelux en Dappere Dino's is als interventie opgenomen in de Gezonde School. Meer informatie, www.stoereschildpadden.nl en www.dapperedino.nl. Via deze websites is ook meer informatie te vinden over de opleiding tot trainer.

Download hier resultaten van onderzoek naar Dappere Dino's'

Downloaden

Dr. Mariska Klein Velderman

Contact

Dr. Mariska Klein Velderman

  • echtscheiding
  • Dappere Dino's
  • Stoere Schildpadden
  • kindermishandeling
  • psychosociale ontwikkeling
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.