Ons werk

Screeningsprogramma's JGZ

Screeningsprogramma's, zoals de hielprik, vormen een belangrijk onderdeel van de jeugdgezondheidszorg. TNO doet voorstellen voor verbetering van screeningsprogramma's en ontwikkelt kwaliteitscriteria. Ook voert TNO kosteneffectiviteitsanalyses uit en zijn we betrokken bij de implementatie van nieuwe screeningsprogramma's.

Bestaande screeningsprogramma's (bijvoorbeeld de 'hielprik' screening) worden ieder jaar geëvalueerd en zonodig bijgesteld. TNO onderzoekt programma's op effectiviteit en doelmatigheid. Hierbij wordt samengewerkt met vele andere instituten en professionals, zoals Rivm, Isalaklinieken, NSDSK, Universitaire Medische Centra, JGZ-artsen, verpleegkundigen en kinderartsen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2000 de screening op AGS landelijk is ingevoerd. Vanaf medio 2006 worden alle kinderen in Nederland gescreend op aangeboren gehoorstoornissen.

Zeldzame ziekten

Het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde werd in 1992 geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is bij TNO ondergebracht. Met het signaleringssysteem, waarin alle klinisch werkzame kinderartsen in Nederland in algemene en academische ziekenhuizen participeren, wordt onderzoek naar zeldzame ziekten mogelijk gemaakt.

Contact

Dr. Paul Verkerk

  • Jeugdgezondheidszorg
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.