Ons werk

Terugkomdag 9 november 2017

Voor praktijkopleiders/ artsen met gedelegeerde taken organiseert het team Onderwijs en Professie van TNO op 9 november 2017 een terugkomdag.

Tijdens deze terugkomdag staan de volgende thema’s centraal:

  • Coaching van aios bij het schrijven van doelgerichte beleidsadviezen
    Beleidsadviezen schrijven is een integraal onderdeel van het competentieprofiel van een jeugdarts. In de instituutsopleiding volgen aios onderwijs op dit terrein. In het praktijkdeel van de opleiding voeren zij tal van schrijfopdrachten uit. Hoe kunt u als opleider uw aios coachen bij het verder ontwikkelen van vaardigheden in het doel(groep)gericht beleidsadviezen schrijven?  En wat moet u vooral niet doen?

    Dit onderdeel van de terugkomdag heeft grotendeels het karakter van een training.
  • Rekening houden met diversiteit bij het opstellen van Individuele opleidingsplannen (IOP)
    Individuele opleidingsplannen moeten aan bepaalde eisen voldoen én tegelijkertijd op maat zijn. Rekening houden met diversiteit is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Hoe kunt u als opleider rekening houden met diversiteit (bijvoorbeeld op het vlak van etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid, religie, sociaal-economische achtergrond, en meer…). En hoe ver gaat u daarin? Aan de hand van concrete casuïstiek onderzoeken we tijdens de terugkomdag de mogelijkheden.

Wilt u graag aan de slag met deze thema’s? Schrijf u dan in voor deze terugkomdag.

Praktische informatie

De terugkomdag duurt van 9.30u – 16.40u en vindt plaats bij TNO op de Schipholweg 77-89 in Leiden. Accreditatie wordt aangevraagd bij de AbSg voor 6 punten.
De kosten bedragen 385,- euro (incl. lunch).
Het is belangrijk te weten dat het maximaal aantal deelnemers 24 is. Bij overschrijding van dit aantal wordt u op een wachtlijst geplaatst.

U kunt zich aanmelden via onderwijs@tno.nl. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Ons werk

Opleiding Jeugdarts

Wil jij in staat zijn een adequate bijdrage te leveren aan het bevorderen van de gezondheid van de jeugd in jouw regio? Dan is het belangrijk om te beschikken over de juiste competenties. TNO biedt hiervoor... Lees verder

Locatie Leiden - Schipholweg

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.