Ons werk

Onderzoek methodiek eindcontrole na asbestsanering - inventarisatie beschikbare informatie

TNO inventariseert welke kennis/informatie er is rondom eindcontrole na asbestsaneringen. Deze pagina geeft meer informatie over dit onderzoek en hoe u kunt deelnemen aan deze inventarisatie.

Onderzoek methodiek eindcontrole na asbestsanering


Vanwege de relevantie van de eindcontrole met betrekking tot het borgen van de veiligheid na een sanering, maar ook de economische consequenties die de methodiek die op dit moment wordt toegepast met zich meebrengt, heeft het ministerie van SZW TNO gevraagd te onderzoeken welke (additionele) mogelijkheden er zijn met betrekking tot het uitvoeren van een eindmeting. De mogelijkheden kunnen betrekking hebben op zowel monsternamestrategie, monsternamemethoden als analysetechnieken. In dit kader heeft TNO in overleg met betrokkenen een aantal onderzoekvragen opgesteld, die in deze notitie zijn opgenomen.

U kunt via deze link de onderzoeksvragen (pdf) downloaden.

Op dit moment inventariseert TNO welke kennis/informatie met betrekking tot dit onderwerp beschikbaar is, met het verzoek deze met ons te delen. Ook als u aanvullende vragen heeft met betrekking tot dit onderwerp kunt u deze doorgeven, wij zullen ons best doen om deze dan ook mee te nemen in het onderzoek. Tijdens de evaluatie van de ontvangen gegevens zal de input die wij hebben ontvangen anoniem worden verwerkt.

Graag ontvangen wij uw input voor woensdag 15 maart. U kunt deze e-mailen naar Suzanne Spaan.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Ons werk

Asbest innovaties en onderzoek

Bij het werken met asbest kunnen vezels vrijkomen die gevaarlijk kunnen zijn voor de werknemer en de omgeving. Blootstelling aan asbestvezels tijdens het saneren van asbesthoudende producten moet zoveel... Lees verder
Expertise

Risk Analysis for Products In Development (RAPID)

RAPID verricht onderzoek naar kwaliteit en veiligheid van chemische stoffen, voedingsingrediënten/–producten, geneesmiddelen en nanodeeltjes. Van oudsher speelt het onderzoek binnen RAPID zich af binnen... Lees verder

Dr. Suzanne Spaan

Contact

Dr. Suzanne Spaan

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.