Ons werk

Clean label productontwikkeling

De afgelopen jaren is er geleidelijk steeds meer vraag gekomen naar natuurlijke, gezonde en ‘schone’ voedingsproducten die minder additieven bevatten. TNO ondersteunt voedingsproducenten die in die behoefte willen voorzien door de samenstelling van hun producten aan te passen. Wij helpen ze bij het ‘opschonen’ van hun etiketten door alternatieven te vinden voor additieven en betere conserveringstechnieken te ontwikkelen.

Hoewel het gebruik van additieven in voeding volgens de Europese regelgeving is toegestaan, hebben sommige additieven een slechte reputatie. Steeds meer consumenten beschouwen deze additieven als ongewenst. Zij richten zich op ‘schone’ producten, met bekende ingrediënten die ze zelf ook gebruiken en een minimum aan synthetische of chemische additieven. Bij TNO zetten we onze ervaring en kennis in om fabrikanten te helpen bij het vervangen van voedingsadditieven. Daarnaast overbruggen wij de verschillen in kennis tussen stakeholders binnen de voedingsindustrie, voor een uitgebalanceerde discussie over voedingsadditieven en het veilige gebruik daarvan. Dankzij die holistische benadering kunnen bedrijven optimaal aan de wensen van consumenten voldoen.

Strategieën voor een schoon etiket

TNO benadert het gebruik van additieven op drie verschillende manieren:
1 Het additief uit het product verwijderen zonder dat de productkwaliteit daaronder lijdt en waarna nog steeds aan de veiligheidseisen wordt voldaan.
2 Bepaalde additieven vervangen door ingrediënten met een vergelijkbare functionaliteit (bijv. conserveringsmiddelen door kruiden), zonder verlies van effectiviteit.
3 Het ingrediënt modificeren. Zetmeel kan bijvoorbeeld worden gemodificeerd door middel van een fysische, niet-chemische behandeling.

Welke methode het meest geschikt is, hangt af van het product en het ingrediënt zelf. Als eerste stap moet er een aantal vragen worden beantwoord en moet er goed worden gekeken naar de gevolgen voor de kwaliteit, houdbaarheid, stabiliteit en voedselveiligheid. Andere belangrijke aandachtspunten zijn de producteigenschappen die te maken hebben met geur, smaak en textuur. Door jarenlang onderzoek hebben wij een grondig begrip opgebouwd van de microstructuur en fysische eigenschappen van een breed scala aan producten. Daardoor kunnen we voedingsproducenten oplossingen bieden die aansluiten op hun specifieke product en productieprocessen.

Multidisciplinaire aanpak

Om betrouwbare, praktisch inzetbare oplossingen te ontwikkelen, hanteren wij een unieke multidisciplinaire aanpak. Daarbinnen combineren wij onze kennis van de structuur en functionaliteit van ingrediënten met onze expertise op het gebied van niet-chemische bewerkingsmethodes. De eerste stap van dit proces is een analyse van de functies van de ingrediënten in het product. Daarvoor hebben we modelsystemen ontworpen waarmee een matrix wordt gedefinieerd die inzicht geeft in de functie van een bepaald ingrediënt of additief. Die modelsystemen worden gebruikt om de gevolgen te testen van het verwijderen, vervangen of modificeren van ingrediënten, op basis waarvan we de veranderingen aan de fysieke eigenschappen kunnen meten en interpreteren. Vervolgens vergelijken we onze bevindingen met het oorspronkelijke product en formuleren we oplossingen die binnen de gehele voedingsindustrie kunnen worden gebruikt.

Wij nodigen alle stakeholders uit om samen met ons te werken aan de schone etiketten waar de consument van vandaag om vraagt.

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.