Ons werk

Efficiënte foodprocessing

Bij TNO zien we veel kansen om voedselproductie efficiënter te maken. Natuurlijk kost voedsel produceren grondstoffen, water, energie en land, en belast het het milieu met emissies. Daarom is het belangrijk om efficiënte technologieën te gebruiken en alle zijstromen van de voedselproductie volledig te benutten. Daar werken we samen met partners aan. Maurits Burgering, Business Development Manager Food & Nutrition: ‘Zo dragen we bij aan veilige en gezonde voeding voor de groeiende wereldbevolking.’

Processen efficiënter maken

TNO zorgt voor efficiënte voedselproductieprocessen met minder inzet van schaarse middelen, zoals fossiele brandstoffen en water. Ook verminderen we emissies. Dat doen we door procesontwerp, de inzet van nieuwe technologie en pilotprocessen. Die technologie ontwikkelen we zelf, of we gebruiken technologie van partners. Door processen in de computer te modelleren, kunnen we een hele procesgang optimaliseren. Dat is een belangrijke toegevoegde waarde van TNO. Maurits Burgering: ‘Met geschikte technologie helpen wij bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie om op een duurzame manier te groeien.’

Valorisatie van reststromen

Naast de bekende agrohoofdstromen als melk, aardappels en suikerbieten heeft de voedingsmiddelenindustrie ook zijstromen. Wij ontwikkelen technieken om waardevolle componenten hieruit te benutten. Een voorbeeld daarvan is de valorisatie van nieuwe eiwitten uit reststromen.

Ontsluiten, scheiden en drogen

Processen waarin TNO excelleert, zijn ontsluiten, scheiden en drogen. Ontsluiten wil zeggen dat we de reststroom voorbewerken, zodat de waardevolle componenten vrijkomen. Dat doen we met milde procestechnologie, om de intrinsieke waarde van de biomoleculen te behouden. Vervolgens worden de verschillende componenten van elkaar gescheiden voor verdere bewerking. Drogen is een kernproces in de voedingsmiddelenindustrie. Daarvoor hebben we een energiebesparende methode ontworpen.

Elektrochemie

Nieuw is het gebruik van elektrochemie in de voedingsmiddelenindustrie. Duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie leveren soms elektriciteitsoverschotten op. Die kunnen we benutten voor elektrochemische processen, ook in de voedingsmiddelenindustrie. Elektrochemie is relatief onbekend in de voedingsmiddelenindustrie, maar biedt veel kansen. Elektrochemie is bijvoorbeeld bruikbaar in processen om eiwitten of koolhydraten een bredere of nieuwe toepassing te geven, of om proceswater ter plaatse te desinfecteren, om zo het gebruik van schoonmaakchemicaliën te verminderen.

Samenwerking

TNO maakt nieuwe inzichten toepasbaar. Onze kracht is dat wij verder kijken dan technologie alleen. We hebben bijvoorbeeld kennis van wet- en regelgeving en de waarde van zijstromen, en maken de vertaalslag van laboratorium naar praktijk. Dat maakt ons tot een inspirerende partner voor de voedingsmiddelenindustrie, toeleveranciers, multinationals en technologieaanbieders.

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.