TNO werkt in het multidisciplinaire programma Preventie 2.0 aan het terugdringen van chronische aandoeningen. Het doel is om op basis van nieuwe inzichten in biologische en gedragsprocessen, samen met partners innovatieve interventies te ontwikkelen die bijdragen aan preventie van ziekte en een langer gezond leven.

Eind 2018 sloten de Rijksoverheid en ruim 70 maatschappelijke organisaties het Nationale Preventieakkoord waarin meer dan 200 afspraken staan om Nederland gezonder te maken. TNO heeft het programma Preventie 2.0 opgezet om aan te sluiten op dit akkoord.

“We willen bijdragen aan de missie om mensen langer gezond te laten leven door het terugdringen van chronische aandoeningen en het ondersteunen van een gezonde ontwikkeling vroeg in het leven. Hierbij hebben we speciale aandacht voor lagere sociale statusgroepen. We richten ons met dit programma in het bijzonder op de rol van metabole en immunologische gezondheid bij het verloop van chronische aandoeningen, zoals COPD/astma en diabetes/overgewicht”, vertelt Ric van Tol, die het programma aanstuurt.

Werk met ons samen

Contact opnemen

COMBINEREN BIOLOGISCHE & SOCIAALPSYCHOLOGISCHE PROCESSEN

De doelstelling van Preventie 2.0 is tweeledig:

  • Begrijpen en meten van biologische processen die onderliggend zijn aan de ontwikkeling van ziekte;
  • Ontwikkelen van effectieve strategieën voor (gedrags)interventie- en implementatie.

Om dit voor elkaar te krijgen integreren we biomedisch onderzoek en sensortechnologie met passende interventie- en implementatiestrategieën voor de specifieke doelgroepen. Zo onderzoeken we hoe voeding en leefstijl zijn geassocieerd met metabolisme, immuniteit en ons microbioom bij de ontwikkeling van ziekte. En leggen we focus op het op afstand monitoren van gezondheid en ziekte met behulp van innovatieve biosensoren.

VOORSPELLEN AAN DE HAND VAN DATA EN MODELLEN

Eén van onze klinische partners, die is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met COPD wordt een door TNO ontwikkelde health patch (wearable) ingezet om op niet-invasieve wijze diverse vitale functies van patiënten te monitoren. In de toekomst kan mogelijk al vroegtijdig worden vastgesteld of en wanneer er sprake is van opvlamming van infectie of ziekte en kunnen vroeg maatregelen worden getroffen. Daarnaast is er bijvoorbeeld het project Obesitas Screener, waarbij groeicurves van jonge kinderen kunnen worden ingezet om het risico op obesitas beter te voorspellen. Deze tool kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de JGZ.

MULTIDISCIPLINAIRE EFFECTIEVE AANPAK

"Om tot duurzame gezondheids- en leefstijlverandering te komen integreren we biomedisch, medische technologisch en gedragsonderzoek om tot implementaties voor de specifieke doelgroepen te komen”, legt Van Tol uit. De huidige Covid-19 pandemie heeft ons des te meer op de noodzaak van een dergelijke aanpak gewezen. Preventie 2.0 is een breed en domein-overstijgend programma, waarin experts van verschillende units binnen TNO samenwerken."

"Maar het uitrollen van dit programma willen we nadrukkelijk doen samen met relevante stakeholders; van overheid, kennisinstituten, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars tot industriële partners. Partners die met ons willen samenwerken om de onderliggende biologische processen te begrijpen en het risico op ziekte met behulp van niet-invasieve technologie te monitoren, tot het implementeren van adequate interventies."

Werk met ons samen

Neem contact op met Ric van Tol voor meer informatie

Contact opnemen
Ons werk

Gezond opgroeien

Geen kind is hetzelfde. Ieder kind groeit dan ook in zijn eigen tempo. TNO volgt de groei en ontwikkeling van Nederlandse kinderen en vertaalt dit naar monitoringsinstrumenten voor professionals, zoals... Lees verder
Ons werk

Leefstijlgeneeskunde: Blijvende gedragsverandering is de sleutel tot genezing van leefstijlziekten

Leefstijlgerelateerde ziekten veroorzaken patiënten veel leed en kosten de maatschappij geld. Door deze ziekten te voorkomen of te genezen kunnen veel mensen een beter leven leiden. Maar ook kan veel geld... Lees verder

Contact

Dr. Ric van Tol

  • Nutrition in Health/Disease
  • Industrial Research/Innovation
  • Gastrointestinal Immunity