De verzameling van micro-organismen (de microbiota) in darm, mond en huid speelt een belangrijke rol bij ziekte en gezondheid. TNO brengt de veranderingen in deze microbiota in kaart en onderzoekt de uitwerking hiervan. De uitdaging is vervolgens om de samenstelling aan bacteriën zo te beïnvloeden dat dit goed is voor de gezondheid.

TNO beschikt over geavanceerde – DNA-gebaseerde – methoden om de verschuivingen in de microbiota in kaart te brengen. Daarnaast ontwikkelen we experimentele methodes waarmee we bekijken hoe gerichte verschuivingen gerealiseerd kunnen worden. “Bij mensen met bijvoorbeeld overgewicht zien we veranderingen in de microbiota”, vertelt Edwin Abeln, Business Developer bij TNO. “Als je dat kunt bijsturen, kan dat leiden tot minder overgewicht. Op die manier kan microbiologie op een positieve manier de gezondheid beïnvloeden.”

I-screen modelsysteem maakt effecten inzichtelijk

TNO beschikt over een modelsysteem (i-screen) dat bedrijven helpt om aan te tonen welke effecten hun ingrediënten op de microbiota hebben. Edwin Abeln: “Ook ondersteunen we bij het formuleren van de producten zodat ze de diversiteit verbeteren. We laten zien welke ingrediënten een bepaald gewenst effect geven. Een effect dat ook wetenschappelijk valt te onderbouwen. Zo kunnen producenten een effect aantonen voor bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep.”

Voorspellingen over impact verschuivingen

Producenten van voeding en ingrediënten doen regelmatig een beroep op TNO om microbiologische uitkomsten voor ze te duiden. TNO ziet wat het effect van de opkomst van bepaalde soorten in een populatie is en wat de effecten kunnen zijn voor de gezondheid. Verder kunnen we voorspellingen doen over de impact die bepaalde verschuivingen hebben op de gezondheid.

Diversiteit in aandachtsgebieden

TNO buigt zich over microbiologie in de darm, mond, huid, vagina en neusholten. Behalve voor voedings- en ingrediëntenbedrijven is de microbiologie-expertise interessant voor uiteenlopende partijen. Van producenten van veevoeders tot bedrijven die werken aan mondgezondheid. TNO is onder meer betrokken bij onderzoeken op het vlak van:

  • Mondgezondheid, op het vlak van cariës, parodontitis en ontstekingen
  • Kindervoeding, waarbij men geïnteresseerd is in de microbiologische effecten van ingrediënten
  • Cosmeticafabrikanten die de microbiota van de huid doormeten en ontdekken wat hun invloed op de biologische activiteit of bijvoorbeeld eczeem is
  • Wonden

Resistoom

Een specifiek aandachtsgebied is resistoom. De toename van resistentie tegen antibiotica is een probleem dat van de veterinaire sector overslaat op de humane sector. TNO werkt aan ingrediënten die een gezonde microbiologische samenstelling stimuleren om antibioticumgebruik te kunnen reduceren. Tegelijkertijd werken we aan methoden om het ontstaan van resistentie vroegtijdig vast te stellen zodat de behandeling kan worden aangepast.

Contact

Dr. Edwin Abeln

  • microbiologie
  • conservering
  • darmgezondheid
  • gezonde voeding