Ons werk

Immuungezondheid

Immuungezondheid speelt een cruciale rol bij het gezond zijn en blijven. Bij veel aandoeningen speelt het afweersysteem een grote rol. De ontstekingsgraad in het lichaam heeft invloed op bijvoorbeeld obesitas, cardiovasculaire aandoeningen en veroudering. TNO werkt aan het beter begrijpen van de risicofactoren in voeding voor het ontstaan van immunologische ziekten en wil meer inzicht krijgen in de samenhang van de diverse factoren.

Bij een goede immuungezondheid reageert het afweersysteem goed als het moet en blijft het rustig wanneer een reactie niet nodig is. TNO zoekt naar benaderingen om de immuungezondheid te ondersteunen. Geert Houben, Principal Scientist: “We willen beter in kaart brengen hoe verschillende immuunprocessen op elkaar ingrijpen. We weten bijvoorbeeld dat veel immuungezondheidsparameters al vroeg in het leven worden vastgelegd. Als je daar inzicht in hebt, kun je er beter op sturen. Bij de totale kostenbalans van gezondheidszorg is het optimaal houden van het immuunsysteem heel belangrijk. Wanneer we de ontstekingsgraad van het lichaam kunnen verminderen, verloopt ook een deel van de verouderingsprocessen langzamer.”

Effect van interventie vaststellen

TNO helpt partijen om de mechanismen en effecten van een stof of interventie op het immuunsysteem te kunnen vaststellen. Zo ontwikkelen we markers die het mogelijk maken de effecten te monitoren. Ook ondersteunen we partijen om de risico’s en de effectiviteit van bepaalde interventies tegen elkaar af te wegen, dit met een zogenaamd risk-benefit-assessment. Dit helpt de mechanismen begrijpen en in kaart brengen wat de baten en risico’s van een stof of andere interventie precies zijn.
We doen dit voor partijen die zich bezighouden met productontwikkeling op het vlak van medicijnen, nieuwe voedingsmiddelen en preventie, therapie en diagnostiek op het vlak van immuunziekten.

Oproep aan potentiële partners

Het is de wens van TNO om de kennis op het vlak van immuungezondheid naar een hoger niveau te brengen. Vandaar dat we met andere instellingen onderzoek doen naar het immuunsysteem. Dat gaat verder dan voeding en kijkt naar alle mechanismen die op elkaar ingrijpen. Houben: “We kijken naar het hele veld van immuunwetenschappen en willen ontdekken hoe alles in elkaar past. Er liggen flink wat gedeelde uitdagingen die we alleen met gezamenlijk onderzoek goed kunnen oppakken. Ik wil partijen dan ook oproepen om deel te nemen aan een non-profit shared researchprogramma dat we momenteel opzetten. Zo kunnen we het gezamenlijk kennisniveau flink laten groeien.

Contact

Dr. Geert Houben

  • voedselallergie
  • allergie
  • voedingstoxicologie
  • immunotoxicologie
  • Risicobeoordeling en risicomanagement
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.