Ons werk

Risk assessment en regulatory affairs

Gezondheidsrisico’s in kaart en vooral beheersbaar hebben, is voor veel bedrijven een grote uitdaging. Een uitdaging die groeit doordat de voedselketen complexer wordt. TNO helpt bij het beoordelen van de gezondheidsrisico’s en de vraag of (reducerende) maatregelen nodig zijn. Zo signaleren we aandachtspunten voordat ze issues kunnen worden. TNO is een prominente speler in het veld van risk assessment en regulatory affairs.

“Een bedrijf wil een mooi product of leuk initiatief niet zien stranden bij de laatste horde, namelijk voldoen aan wet- en regelgeving”, meent Maurits Burgering, Business Developer bij TNO. Wij ondersteunen bedrijven bij het onderzoeken aan welke regelgeving moet worden voldaan. Daarbij adviseren we bijvoorbeeld welke onderzoeken nodig zijn om de consumentenveiligheid te garanderen. En we ondersteunen bedrijven om de dossiers op orde te krijgen voor de EFSA.

Behapbaar veiligheidsdossier

Daarbij zet TNO in op het behapbaar maken van het veiligheidsdossier. Wanneer een extract door complexe mengsels uit honderden of duizenden componenten bestaat, kan en hoeft niet voor elke individuele component de veiligheid te worden vastgelegd. TNO screent op basis van de blootstelling en toxiciteit welke stoffen moeten worden bekeken. Dat maakt het veiligheidsdossier hanteerbaar. En wanneer er bij stoffen veiligheidsissues bestaan, geven we dat uiteraard aan.

Bedrijfsrisico’s afdekken

Bedrijven die nieuwe materialen produceren en waar onduidelijke wetgeving voor bestaat, kunnen TNO de veiligheid laten onderzoeken. Burgering: “Zo laat je zien dat je het uiterste hebt gedaan en dek je een stuk van de bedrijfsrisico’s af. Dergelijke onderzoeken hebben hoge waarde. Een producent is immers verplicht om zijn uiterste best te doen om een product veilig te maken en is hiervoor ook aansprakelijk.”

Innovaties vermarkten

Voor innovatieve bedrijven werkt TNO ook als versneller bij het vermarkten van innovaties. Door in een vroeg stadium mee te denken, worden mogelijke veiligheidsissues vroegtijdig gesignaleerd en wordt meegedacht over alternatieven. Of het nu gaat om voedsel, chemicaliën of vloerdelen; TNO kijkt of onvoorziene aanwezigheid van stoffen in een product een gezondheidsrisico kan inhouden of niet. Dit gebeurt voor uiteenlopende partijen, van producenten van speelgoed tot voedsel en van chemicaliën tot verpakkingen.

Signalerend en agenderend

Tegelijkertijd zet TNO innovatieve methoden en producten op de agenda bij wetenschappelijke adviesraden. Burgering: “We proberen zaken aan te kaarten en zo de weg vrij te maken voor innovatie. Daarbij willen we nooit afdingen op veiligheid en risico’s, maar pleiten we wel voor een juiste weging.”

Standpunt innemen rondom veiligheid

Overheidsinstanties vragen regelmatig om onderzoek naar of een standpunt over de veiligheid van bepaalde producten. Ook brancheorganisaties die branchebrede risico’s op zich af zien komen benaderen ons voor onderzoek en advies.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.