Ons werk

Voedselallergie

Voedselallergie kan een levensbedreigende reactie veroorzaken. Onderzoek toont ook aan dat de aandoening grote impact heeft op de kwaliteit van leven. Daarbij krijgen veel mensen met voedselallergie te maken; in Nederland naar schatting een half miljoen mensen. TNO draagt bij aan het verminderen van de last door voedselallergie en is wereldwijd leidend als het gaat om kennisontwikkeling van risicobeoordeling en -management bij voedselallergie.

TNO organiseert de discussie tussen bedrijfsleven, overheden en patiëntenorganisaties. Principal Scientist Geert Houben: “Als regisseur tussen de verschillende stakeholders ontwikkelen we consensus over het omgaan met deze problematiek. Enerzijds vertalen we dat naar samenwerkingsprojecten om aan oplossingen te werken, anderzijds maken we de kennis bruikbaar voor bedrijven.”

Maatschappelijke uitdagingen

Momenteel bestaan er maatschappelijk gezien drie grote uitdagingen op het vlak van voedselallergie: meer duidelijkheid over allergeniciteit van huidige voeding, zorgen dat nieuwe eiwitbronnen laag-allergeen zijn en het ontwikkelen van therapie en preventie voor voedselallergie.

Meer duidelijkheid allergeniciteit van huidig voedselaanbod

Momenteel kunnen consumenten niet vertrouwen op de allergeneninformatie op verpakkingen. Houben: “Het lijkt een soort Russische roulette. Uit veiligheidsoogpunt geven producenten soms een waarschuwing op het etiket terwijl dat niet nodig is, of ze geven geen waarschuwing terwijl er wel sporen van bepaalde stoffen in het product zitten. Dat maakt het voor de consument lastig om te vertrouwen op de informatie over allergenen.” TNO helpt bij het inschatten van de kans op aanwezigheid van allergenen en bij de daadwerkelijke risico’s. We zijn wereldwijd leidend bij het ontwikkelen van internationale standaarden en methodes voor het beoordelen en managen van risico’s van allergenen. Vanuit die kennis kunnen we bedrijven helpen bij het aanscherpen van hun risicomanagementbesluitvorming.

Veilige nieuwe eiwitten

Bij de zoektocht naar nieuwe eiwitbronnen zet TNO in op laag-allergene eiwitbronnen. Houben: “Je hebt liever een eiwit dat zich – qua allergeniciteit – gedraagt als een aardappel dan als een pinda.” TNO ontwikkelt methodes om de allergeniciteit van voedingseiwitten te kunnen vaststellen. Enerzijds hebben we methoden om de kruisactiviteit goed in kaart te brengen. Daarnaast trekt TNO het internationale netwerk dat zich bezighoudt met methodes om te beoordelen of er mogelijk compleet nieuwe allergieën ontstaan. Bedrijven die innovatieve of gemodificeerde eiwitproducten maken, kloppen dan ook bij TNO aan voor een check op allergeniciteit en mogelijke kruisbesmetting.

Therapie en preventie voor voedselallergie

Therapie kan eraan bijdragen dat mensen minder of zelfs niet allergisch reageren. TNO ondersteunt bedrijven die therapeutische of preventieve benaderingen ontwikkelen. We helpen deze bedrijven met onderzoek naar de effecten van hun stoffen of interventies en brengen de risico’s in kaart met de risk/benefit balans.

Shared Research Program

Houben: “We nodigen partijen van harte uit om met ons samen te werken aan innovaties die nodig zijn om de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen te kunnen beoordelen. Ze zijn welkom om deel te nemen aan ons Shared Research Program op dit vlak.

Bezoek voor meer informatie ook de website van het SRP Food Allergy.

Wilt u meer weten over voedselallergie?

Lees de Whitepaper

Download
Nieuws

Onduidelijke voedseletiketten zorgen voor allergische reacties

18 juni 2018
Mensen met een voedselallergie krijgen door onduidelijke waarschuwingen op voedseletiketten regelmatig een allergische reactie. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht en TNO onder 157 mensen met... Lees verder

Contact

Dr. Geert Houben

  • voedselallergie
  • allergie
  • voedingstoxicologie
  • immunotoxicologie
  • Risicobeoordeling en risicomanagement

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.