Ons werk

Voorspelling van allergeniciteit nieuwe voedseleiwitten

Kunnen we allergische reacties verwachten na het eten van onlangs geïntroduceerde eiwitten, bijvoorbeeld insecteneiwit? Wat zijn de gevolgen voor de allergeniciteit, wanneer binding plaatsvindt tussen nieuwe eiwitten en bestaande eiwit ingrediënten door bijvoorbeeld nieuwe processingstechnieken? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die gesteld moeten worden bij de ontwikkeling van (nieuwe) voedingsmiddelen. TNO ontwikkelt en implementeert samen met partners een strategie om allergie risico's in het begin van de ontwikkelingsfase van nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe producten te beoordelen en te voorspellen.

Naarmate de voedingsindustrie richting hypoallergeen en/of alternatieve eiwitbronnen (bijvoorbeeld insecten en algen) beweegt, wordt een allergie risico-evaluatie steeds belangrijker voor de ontwikkeling van toekomstige nieuwe voedingsmiddelen. Allergeniciteit kan een grote hindernis vormen in het proces van regelgevende goedkeuring. De huidige richtlijnen voor het beoordelen van de allergeniciteit van een eiwit zijn beperkt en geven geen duidelijke uitsluitsel of een eiwit allergeen is of niet. De toe te passen technologieën zijn vaak niet voorspellend genoeg. Dit kan leiden tot een versimpeling van de beoordeling van de gevaren. Het ontwikkelen van een strategie die een betere vergelijking kan maken tussen de allergeniciteit van verschillende eiwitten en dus een meer kwantitatievere uitspraak kan geven of een eiwit een beetje of zeer allergeen is, is één van de belangrijkste uitdagingen voor het nauwkeurig beoordelen van het risico van nieuwe eiwitten. TNO ontwikkelt een strategie om de relatieve allergeniciteit van eiwitten te beoordelen en kwantitatief te voorspellen. Hierdoor kunnen eiwitten of stappen in een proces met het laagste risico op allergeniciteit al vroeg in de productontwikkeling geselecteerd worden.

Relatieve allergeniciteit voorspelling

Samen met onderzoekspartners wordt onderzoek gedaan naar mogelijk biomarkers die de allergeniciteit van een eiwit goed kunnen voorspellen. Bovendien worden de intrinsieke eigenschappen van eiwitten (bv. fysisch-chemische parameters, matrix effect, stabiliteit voor digestie enzymen) en de biologische eigenschappen (bv. effect op geïsoleerde immune cellen, transport over de darm, sensibilisatie en elicitatie in experimentele dierlijke modellen en/of gezonde controles en patiënten) onderzocht. Via een translationele aanpak wil TNO een probabilistisch statistisch model ontwikkelen om de relatieve allergeniciteit van (nieuwe) eiwitten te voorspellen. Het model zal biomarkers/eiwit eigenschappen combineren, die de beste informatie over de allergene potentie van eiwitten en voedingsmiddelen bieden. Deze informatie zal de voedselindustrie en overheidsinstellingen helpen bij hun besluitvormingsprocessen ten aanzien van productontwikkeling en risicobeheersing.

Samenwerking

Als onafhankelijk onderzoeksorganisatie, werkt TNO samen met (inter-)nationale partijen uit de academische wereld, de overheid en de industrie om kennis en productontwikkeling te verbeteren en ook aan de ontwikkeling van duidelijke aanbevelingen over beleid en de procedures voor het gebruik ervan. Het TNO onderzoeksprogramma (SRP) Voedselallergie is een programma dat is gebaseerd op het "open innovatie model" met als doel het opbouwen van toepasbare kennis op het gebied van voedselallergie en het bereiken van een brede toepassing van deze kennis door de deelnemers (voor meer details zie de SRP flyer). Wij nodigen potentiële deelnemers uit om samen met TNO onderzoek te doen naar kennis van de verschillende factoren die gecorreleerd kunnen worden met allergeniciteit.

Voor meer informatie, ga naar de website SRP Food Allergy.

Lees meer

Dr. Bas Kremer

Contact

Dr. Bas Kremer

E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.