Bij het werken met asbest kunnen vezels vrijkomen die gevaarlijk kunnen zijn voor de werknemer en de omgeving. Blootstelling aan asbestvezels tijdens het saneren van asbesthoudende producten moet zoveel mogelijk worden beperkt om de kans op gezondheidseffecten te minimaliseren. TNO werkt samen met diverse stakeholders aan innovatieve oplossingen om mensen gezond aan het werk te houden en risico’s voor mens en milieu te beperken.

In het team van TNO dat werkt aan onderzoek naar asbest en asbest blootstelling zijn experts uit verschillende kennisdomeinen, zoals arbeidshygiëne, exposure assessment, risk assessment, asbestanalyse en sensoriek werkzaam. Dankzij het multidisciplinaire karakter van TNO kunnen wij op diverse manieren van meerwaarde zijn bij onderzoek van asbest-gerelateerde vraagstukken en technologische innovatie. Daarnaast is ons wetenschappelijk onderzoek integer en onafhankelijk. In onze projecten werken we onder andere samen met beleidsmakers, brancheverenigingen, industrie en andere marktpartijen, handhavers en opleidingsinstituten. Daarnaast brengen we onze kennis in bij de ontwikkeling van asbest-gerelateerde normen en certificering.

Exposure assessment & management

Het in kaart brengen van blootstelling en blootstellingsfactoren gebeurt door middel van meetstudies of het modeleren van blootstellingen. TNO is in staat de effectiviteit van beheersmaatregelen te onderzoeken. Voor het effectief meten van blootstelling binnen en buiten, kan TNO meetstrategieën opstellen en meetstudies uitvoeren, indien nodig toegepast op specifieke blootstellingsscenario’s. Daarnaast heeft TNO ervaring met het ontwikkelen en beheren van blootstellingsdatabases, blootstellingsmodellen op basis van onder andere meetgegevens, en het opstellen van veilige werkwijzen en protocollen. Lees meer over onze kennis op het gebied van exposure assessment & management.

Asbest analyse

TNO heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een specialist op het gebied van analyse van asbest en heeft daarvoor state-of-the-art analyse faciliteiten ter beschikking. Ook is TNO auteur van vele nationale en internationale normen op dit vakgebied en is al jarenlang betrokken bij ringonderzoeken als referentielaboratorium. Daarom kan TNO  als kennisexpert optreden en ingeschakeld worden bij uiteenlopende analyses van asbest in diverse matrices. Hierbij moet enerzijds gedacht worden aan het analyseren van asbest in lucht, water en materiaal. Anderzijds is TNO expert op het gebied van analyses in complexe matrices en technisch moeilijk uitvoerbare analyses (o.a. bij lage concentraties), lees hier meer over.

Technologische innovaties voor de asbestbranche

Naast het toepassen van gangbare methodieken, ontwikkelt en/of stimuleert TNO ook innovatieve methoden om blootstelling aan onder andere asbestvezels te meten en om asbestvezels te karakteriseren, waaronder on site technieken. Daarnaast doet TNO onderzoek naar de effectiviteit van technische innovaties om blootstelling tijdens het bewerken van asbest te beheersen dan wel te verminderen. Een andere belangrijke technologische innovatie is de verwerking van asbest. De komende jaren zal het aanbod aan asbesthoudend afval toenemen, mede door het aangekondigde verbod op asbestdaken. Het is de vraag of de bestaande stortlocaties toereikend zijn om dit aanbod aan gesaneerd asbest op een veilige manier op te ruimen. Bovendien wordt het storten van asbest als niet duurzaam beschouwd met de nodige veiligheidsissues voor de toekomst. TNO werkt daarom aan nieuwe duurzame verwerkingsmethoden en -processen en steunt initiatieven die een innovatieve verwerking van asbest mogelijk maken. Lees hier verder over andere innovaties.

Wij treden graag in contact met u om de mogelijkheden rond samenwerking te bespreken, neem contact met ons op.

Lees meer

Asbest en andere minerale vezels in de Nederlandse buitenlucht - Meetperiode mei - september 2016 (TNO-rapport 2016 R11562)

Roadmap

Naar een duurzame samenleving met circulaire oplossingen

Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs realiseren, dan moet op elk gebied de CO2-uitstoot met 95% naar beneden. Een circulaire economie vormt de basis van die duurzame samenleving. TNO draagt daaraan... Lees verder
Roadmap

Work: gezond, veilig en productief werken

De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond,... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Risk Analysis for Products In Development (RAPID)

RAPID verricht onderzoek naar kwaliteit en veiligheid van chemische stoffen, voedingsingrediënten/–producten, geneesmiddelen en nanodeeltjes. Van oudsher speelt het onderzoek binnen RAPID zich af binnen... Lees verder

Contact

Dr. ir. Jody Schinkel