TNO houdt zich bezig met onder andere het opzetten en evalueren van blootstellingsstudies en het ontwikkelen van databases en blootstellingsmodellen. Daarnaast doet TNO onderzoek naar het gebruik en de effectiviteit van beheersmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Bovendien kan TNO als kennisexpert optreden en ingeschakeld worden voor bijvoorbeeld contra-expertises van samples of het opzetten en evalueren van interventiestudies.

Blootstellingsonderzoek

TNO kan het ontwerp en de coördinatie van meetcampagnes verzorgen, waarbij de basis bestaat uit het opstellen van een passende meetstrategie die voldoet aan de hoogste eisen. Hierbij worden arbeidshygiënische kennis en kennis over asbest gecombineerd. Door het opstellen van een voor het doel en de situatie specifieke strategie, inclusief randvoorwaarden voor kwaliteitsborging, kan de meetdata gebruikt worden bij interventieonderzoek, als basis voor blootstellingsmodellering, of als input voor het valideren van een werkmethode of een beheersmaatregel.

Protocollen en normen

TNO heeft protocollen ontwikkeld voor het doen van blootstellingsonderzoek (validatiemetingen e.d.), waarbij de randvoorwaarden voor het verzamelen van meetgegevens die aan een bepaalde kwaliteit voldoen voorop staat. Belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een goede meetstrategie, die TNO heeft opgesteld op basis van state-of-the-art arbeidshygiënische expertise. Daarnaast brengen we onze kennis in bij de ontwikkeling van asbest-gerelateerde normen, en dragen zo bij aan standaardisering en kwaliteitsborging binnen de branche.

Blootstellingsmodelleren

Naast het meten van blootstelling, staat TNO (inter)nationaal bekend als een specialist op het gebied van blootstellingsmodelering. Door middel van blootstellingsmodelering wordt kennis over blootstellingsniveaus en blootstellingsfactoren verzameld en toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van goed uitgevoerde en gedocumenteerde metingen. Door middel van het modelleren van blootstelling kunnen blootstellingsniveaus worden geschat. Hierdoor kunnen risico’s worden ingeschat voor omstandigheden die (nog) niet zijn bemeten of bij retrospectief onderzoek of omstandigheden die in de toekomst op zouden kunnen treden, maar kunnen bijvoorbeeld ook verschillende (beheers)scenario’s met elkaar worden vergeleken. Ook kan de kennis over blootstellingsfactoren worden gebruikt om op een effectieve manier in te grijpen met als doel blootstellingsreductie of voor het trainen van mensen die met asbest werken.

Asbest in buitenlucht

Naast het meten van blootstelling aan asbestvezels bij werknemers kan TNO ook bijdragen aan het ontwerpen en uitvoeren van metingen naar asbest in buitenlucht, om de blootstelling aan en/of verspreiding van asbestvezels in het milieu te bepalen. Dit kan gaan om routinematige metingen, om de achtergrondconcentratie te bepalen tijdens werkzaamheden, of om de situatie in kaart te brengen na incidenten of verstoringen. TNO heeft hiervoor state-of-the-art hoge resolutie elektronenmicroscopen ter beschikking, en heeft daarnaast ook specifieke meet- en analyseprotocollen ontwikkeld om lage asbestvezelconcentraties te kunnen detecteren.

Wilt u meer weten over exposure assessment en -management van asbestvezels en samenwerkingsmogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Ons werk

Technologische innovaties voor toepassingen in de asbestbranche

TNO werkt samen met diverse bedrijven en marktpartijen aan technologische innovaties binnen de asbestbranche. Dit betreft productontwikkeling, maar ook het onderzoeken van toepassingsgebieden en doorontwikkeling... Lees verder
Ons werk

Asbest innovaties en onderzoek

Bij het werken met asbest kunnen vezels vrijkomen die gevaarlijk kunnen zijn voor de werknemer en de omgeving. Blootstelling aan asbestvezels tijdens het saneren van asbesthoudende producten moet zoveel... Lees verder
Ons werk

Innovatie en uitvoering van asbestdetectie in lucht, bodem en water

TNO heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van asbestanalyses in diverse media, inclusief complexe en/of ongewone matrices. Wij beschikken over state-of-the-art laboratoriumfaciliteiten en (SEM)-microscopen,... Lees verder
Roadmap

Naar een duurzame samenleving met circulaire oplossingen

Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs realiseren, dan moet op elk gebied de CO2-uitstoot met 95% naar beneden. Een circulaire economie vormt de basis van die duurzame samenleving. TNO draagt daaraan... Lees verder
Roadmap

Work: gezond, veilig en productief werken

De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond,... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Risk Analysis for Products In Development (RAPID)

RAPID verricht onderzoek naar kwaliteit en veiligheid van chemische stoffen, voedingsingrediënten/–producten, geneesmiddelen en nanodeeltjes. Van oudsher speelt het onderzoek binnen RAPID zich af binnen... Lees verder

Contact

Dr. ir. Jody Schinkel