TNO heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van asbestanalyses in diverse media, inclusief complexe en/of ongewone matrices. Wij beschikken over state-of-the-art laboratoriumfaciliteiten en (SEM)-microscopen, zodat ook moeilijke analyses uitgevoerd kunnen worden. Ook specifieke meet- en analysemethoden, waarvan er reeds diversen als basis zijn gebruikt voor de huidige NEN- en ISO-normen, worden door TNO ontwikkeld.

Analyse en contra-analyse van monsters

TNO kan worden ingezet om analyses en contra-analyses van asbesthoudende samples uit te voeren afkomstig uit lucht of andere (complexe) materialen. Het kan hierbij gaan om een normale bepaling van het aantal aangetroffen asbestvezels, of in het geval van een contra-analyse om een kwaliteitscheck of een “second opinion” als er twijfels zijn omtrent een analyseresultaat. TNO werkt bij al haar analyses en contra-analyses op basis van haar onafhankelijkheid en integriteit. De analyses voldoen aan de volgende standaarden (deels onder RvA-Test accreditatie (L026)):

  • Bepaling van asbest en andere minerale vezels in binnen- en buitenlucht met behulp van elektronenmicroscopie (SEM/EDX), conform normen ISO 14966, NEN2939 en NEN2991;
  • Complexe analyses, zoals zeer lage concentraties asbest in lucht, stof en materialen en ongewone matrices zoals (vuil) water, olie, slib, talk, afval, schroot, erts, vermiculiet en natuursteen.

Ringonderzoeken

TNO levert gestandaardiseerde asbesthoudende materialen voor het ringonderzoek “Asbest in Bulkmaterialen” aan nationale asbestlaboratoria. Daarnaast is TNO een referentielaboratorium voor de internationale ringonderzoeken van asbest in materialen en asbest in lucht, georganiseerd door het “Health and Safety Laboratory” in Groot Brittannië. Deze ringonderzoeken helpen om de kwaliteit van laboratoria hoog te houden.

Protocollen en normen

TNO is nauw betrokken bij de ontwikkeling van vele nationale (NEN) en internationale (ISO) normen op het gebied van de analyse van asbest in de lucht, materialen, stof als ook asbest in (water)bodem en puin(granulaat). Voor veel uitgebrachte NEN normen heeft TNO de basis gelegd door middel van het ontwikkelen van innovatieve analysemethoden en meet strategieën zoals o.a. NEN 2990, NEN2991, NEN2939, NEN5707, NEN5897, NEN 5858.  Daarnaast is TNO betrokken bij het opstellen van protocollen die het het doen van blootstellingsonderzoek (validatiemetingen e.d.) beschrijven. Hierbij is onder andere de focus gelegd op de randvoorwaarden voor het verzamelen van meetgegevens, waardoor de te genereren data van goede kwaliteit zijn voor het analyseren van blootstelling. Belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een goede meetstrategie, die TNO heeft opgesteld op basis van state-of-the-art arbeidshygiënische expertise. Lees meer over onze kennis op het gebied van exposure assessment & management.

Wilt u meer weten over welke analyses TNO voor u kan uitvoeren, neem contact met ons op.

Ons werk

Asbest innovaties en onderzoek

Bij het werken met asbest kunnen vezels vrijkomen die gevaarlijk kunnen zijn voor de werknemer en de omgeving. Blootstelling aan asbestvezels tijdens het saneren van asbesthoudende producten moet zoveel... Lees verder
Ons werk

Technologische innovaties voor toepassingen in de asbestbranche

TNO werkt samen met diverse bedrijven en marktpartijen aan technologische innovaties binnen de asbestbranche. Dit betreft productontwikkeling, maar ook het onderzoeken van toepassingsgebieden en doorontwikkeling... Lees verder
Ons werk

Exposure assessment en -management van asbestvezels

TNO houdt zich bezig met onder andere het opzetten en evalueren van blootstellingsstudies en het ontwikkelen van databases en blootstellingsmodellen. Daarnaast doet TNO onderzoek naar het gebruik en de... Lees verder
Roadmap

Naar een duurzame samenleving met circulaire oplossingen

Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs realiseren, dan moet op elk gebied de CO2-uitstoot met 95% naar beneden. Een circulaire economie vormt de basis van die duurzame samenleving. TNO draagt daaraan... Lees verder
Expertise

Environmental Modelling, Sensing & Analysis

Complexe vraagstukken over milieu en circulaire economie. Daarmee bent u bij Environmental Modelling, Sensing & Analysis (EMSA) aan het juiste adres. Met een multidisciplinaire aanpak van meten en... Lees verder

Contact

Ing. Thérèse Maarschalkerweerd

  • Schadeonderzoek
  • Troubleshooting
  • SEM/EDX
  • elektronenmicroscopie (Scanning Elektronen
  • microscopie