Ons werk

Innovatie en uitvoering van asbestdetectie in lucht, bodem en water

TNO heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van asbestanalyses in diverse media, inclusief complexe en/of ongewone matrices. Wij beschikken over state-of-the-art laboratoriumfaciliteiten en (SEM)-microscopen, zodat ook moeilijke analyses uitgevoerd kunnen worden. Ook specifieke meet- en analysemethoden, waarvan er reeds diversen als basis zijn gebruikt voor de huidige NEN- en ISO-normen, worden door TNO ontwikkeld.

Analyse en contra-analyse van monsters

TNO kan worden ingezet om analyses en contra-analyses van asbesthoudende samples uit te voeren afkomstig uit lucht of andere (complexe) materialen. Het kan hierbij gaan om een normale bepaling van het aantal aangetroffen asbestvezels, of in het geval van een contra-analyse om een kwaliteitscheck of een “second opinion” als er twijfels zijn omtrent een analyseresultaat. TNO werkt bij al haar analyses en contra-analyses op basis van haar onafhankelijkheid en integriteit. De analyses voldoen aan de volgende standaarden (deels onder RvA-Test accreditatie (L026)):

  • Bepaling van asbest en andere minerale vezels in binnen- en buitenlucht met behulp van elektronenmicroscopie (SEM/EDX), conform normen ISO 14966, NEN2939 en NEN2991;
  • Complexe analyses, zoals zeer lage concentraties asbest in lucht, stof en materialen en ongewone matrices zoals (vuil) water, olie, slib, talk, afval, schroot, erts, vermiculiet en natuursteen.

Ringonderzoeken

TNO levert gestandaardiseerde asbesthoudende materialen voor het ringonderzoek “Asbest in Bulkmaterialen” aan nationale asbestlaboratoria. Daarnaast is TNO een referentielaboratorium voor de internationale ringonderzoeken van asbest in materialen en asbest in lucht, georganiseerd door het “Health and Safety Laboratory” in Groot Brittannië. Deze ringonderzoeken helpen om de kwaliteit van laboratoria hoog te houden.

Protocollen en normen

TNO is nauw betrokken bij de ontwikkeling van vele nationale (NEN) en internationale (ISO) normen op het gebied van de analyse van asbest in de lucht, materialen, stof als ook asbest in (water)bodem en puin(granulaat). Voor veel uitgebrachte NEN normen heeft TNO de basis gelegd door middel van het ontwikkelen van innovatieve analysemethoden en meet strategieën zoals o.a. NEN 2990, NEN2991, NEN2939, NEN5707, NEN5897, NEN 5858.  Daarnaast is TNO betrokken bij het opstellen van protocollen die het het doen van blootstellingsonderzoek (validatiemetingen e.d.) beschrijven. Hierbij is onder andere de focus gelegd op de randvoorwaarden voor het verzamelen van meetgegevens, waardoor de te genereren data van goede kwaliteit zijn voor het analyseren van blootstelling. Belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een goede meetstrategie, die TNO heeft opgesteld op basis van state-of-the-art arbeidshygiënische expertise. Lees meer over onze kennis op het gebied van exposure assessment & management.

Wilt u meer weten over welke analyses TNO voor u kan uitvoeren, neem contact met ons op.

Ons werk

Asbest innovaties en onderzoek

Bij het werken met asbest kunnen vezels vrijkomen die gevaarlijk kunnen zijn voor de werknemer en de omgeving. Blootstelling aan asbestvezels tijdens het saneren van asbesthoudende producten moet zoveel... Lees verder
Ons werk

Technologische innovaties voor toepassingen in de asbestbranche

TNO werkt samen met diverse bedrijven en marktpartijen aan technologische innovaties binnen de asbestbranche. Dit betreft productontwikkeling, maar ook het onderzoeken van toepassingsgebieden en doorontwikkeling... Lees verder
Ons werk

Exposure assessment en -management van asbestvezels

TNO houdt zich bezig met onder andere het opzetten en evalueren van blootstellingsstudies en het ontwikkelen van databases en blootstellingsmodellen. Daarnaast doet TNO onderzoek naar het gebruik en de... Lees verder
Roadmap

Environment & Sustainability: van meten en monitoren naar managen van het milieu

Het duurt niet lang meer of we hebben in ons land een fijnmazig meetnetwerk om permanent vast te stellen hoeveel uitstoot van welke schadelijke stoffen zich waar voordoet en wat de bron is. ICT en sensortechnologie... Lees verder
Expertise

Environmental Modelling, Sensing & Analysis

TNO is een internationaal erkend specialist in o.a. schade-, materiaal-, forensisch- en milieuonderzoek. Ons onderzoek en expertise onderscheidt zich ten opzichte van routine analyse-onderzoek.  We ontwikkelen... Lees verder

Ing. Thérèse Maarschalkerweerd

Contact

Ing. Thérèse Maarschalkerweerd

  • Schadeonderzoek
  • Troubleshooting
  • SEM/EDX
  • elektronenmicroscopie (Scanning Elektronen
  • microscopie
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.