Hoe toekomstig werk eruit ziet toont zich in de taken van de toekomst. Wat is straks nog mensenwerk en wat niet meer? Hoe houden we werk nog betekenisvol? Samen met bedrijven onderzoekt TNO een palet aan nieuwe mogelijkheden om (loop)banen zo in te richten dat werken uitdagend, betekenisvol, leerrijk en gezond blijft. Door slim aan banen te sleutelen kunnen werknemers langer gezond en productief doorwerken. Dat heet Job Engineering.

Job Engineering omvat vernieuwende wijzen om te interveniëren op de compositie van taken, banen, loopbanen en arbeidscontracten. Het doel is wat werkgevers vragen en bieden duurzaam aan te laten sluiten bij wat werknemers kunnen en willen. Vanuit het idee van de 'smart job' (Hall & Heras, 2010) onderzoeken we hoe het sleutelen aan de baanopmaak en -inhoud nieuwe kansen biedt voor groei, ontwikkeling, gezondheid en mobiliteit. Belangrijk is de randvoorwaarden te kennen waarbij de individuele, bedrijfseconomische en maatschappelijke implicaties van Job Engineering met elkaar in balans zijn. Job Engineering gereedschap waar we veel van weten is:

  • Multi-Jobbing: het combineren of stapelen van banen bij diverse werkgevers
  • Job Crafting: het verduurzamen van bestaande banen via taakherontwerp
  • Job Carving: het creëren van nieuwe banen binnen bestaande banen
  • I-deals: het faciliteren van arbeidsvoorwaarden op maat
  • Smart Jobs: het inbouwen van leerrijke taken in ontwikkel(loop)banen

Taken van de toekomst

Job Engineering past naadloos bij de discussies over de toekomst van werk, robotisering en verdere automatisering van werk. Wanneer werk structureel gaat veranderen in aard, inhoud, volume of vorm dan zal dat op zijn minst geleidelijk en op taakonderdelen gebeuren. Vragen die daarop voorbereiden zijn: Hoe kunnen taakontwikkelingen in banen meebewegen met wat werknemers kunnen en willen? En welke onderdelen van het werk zullen het eerst te maken krijgen met structurele veranderingen? Voor werkgevers die proactief willen inspringen op de toekomst heeft TNO een ‘Taken van de Toekomst’ – aanpak ontwikkeld. De TvdT-aanpak wordt daarbij ondersteund door een nieuwe digitale applicatie. De TvdT-aanpak op hoofdlijnen:

  • Sessie met MT/HR/OR over wat de taken van de toekomst zijn: welke taken worden belangrijker, welke krimpen of blijven stabiel? Welke nieuwe werktaken zullen erbij komen en welke taken zullen binnen 5 jaar verdwijnen?
  • Concreet beschreven taken worden meegenomen in de digitale applicatie Taken van de Toekomst en voorgelegd aan werknemers: op welke taken zijn ze goed inzetbaar en maakt ze dat future-proof? Hoeveel procent van het werk is over 5 jaar uitvoerbaar door hoeveel procent van het huidige personeelsbestand?
  • Passende HR-acties worden bepaald om kwalificatie- en motivatiedrempels te verlagen en/of de snelheid en richting van baanveranderingen aan te passen aan de motivatie en kwalificaties van het huidige personeelsbestand.

De baaningenieurs

Sinds 2015 heeft TNO een spin-out: de baaningenieurs. De Baaningenieurs zijn job engineering experts met een zeer praktische inslag. Baaningenieurs werken samen met TNO en Universiteit Twente op het gebied van o.a. Job Crafting. De hiervoor nieuw ontwikkelde digitale Mooi Werk Tool helpt teams bij het verbeteren van de fit tussen teamleden en hun werk. Uw organisatie kan dit kennisproduct ook toevoegen aan de eigen HR dienstverlening. Informatie over alle Mooi Werk producten op het gebied van Job Crafting kunt vinden op www.debaaningenieurs.nl/producten.

Contact