Met het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (MAPA), een TNO meerjarenprogramma, wil de Directie Gezond en Veilig Werken (GVW) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zorgdragen voor kennisborging op dit thema. TNO sluit met haar vijf hoofdlijnen in 2019 direct aan op de strategische kennisagenda van de Directie GVW en daarmee op de kennisagenda 2019 -2020 van SZW.

TNO voert MAPA in 2019 uit via vijf hoofdlijnen. Via deze hoofdlijnen worden diverse deelprojecten uitgevoerd, waarmee TNO het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid helpt om kennisvragen te beantwoorden én kennis te borgen op het gebied van gezond en veilig werken.

De volgende vijf hoofdlijnen worden in 2019 uitgevoerd:

  • Hoofdlijn 1: Monitoring en Determinanten Duurzame Inzetbaarheid. (Projectleiders: Wendela Hooftman, Anita Venema).
  • Hoofdlijn 2: Netwerk Duurzaam Gezond en Veilig Werken. (Projectleider: Jos de Lange).
  • Hoofdlijn 3: Interventies Gezond & Veilig Werken en Gedrag. (Projectleider: Martine van Egmond).
  • Hoofdlijn 4: Ontwikkelingen Gezond en Veilig Werken. (Projectleider: Martijn van Emmerik).
  • Hoofdlijn 5: Gezond en Veilig Werken met Stoffen (Asbest). (Projectleiders: Astrid Kruizinga, Jody Schinkel).

Meer informatie over de projecten vindt u in de factsheets hieronder.

Contact