Ons werk

Werkprestatie

Het behouden, verbeteren en optimaliseren van werkprestatie van werknemers is essentieel voor de concurrentiepositie van bedrijven en die van Nederland. Het menselijk kapitaal van een bedrijf is een onmisbare sleutel tot succes. De gedragingen en acties van werknemers op het werk bepalen mede de effectiviteit en productiviteit van een team, de afdeling en uiteindelijk het bedrijf.

Meer weten?

Wil je weten waar en hoe de werkprestaties verder verbeterd kunnen worden? Of wil je evalueren of een bepaalde verandering, maatregel of interventie van invloed is op de werkprestatie? Neem dan contact op met Dr. Linda Koopmans.

Contact

Factoren zoals werktevredenheid, vitaliteit en vakmanschap zijn van grote invloed op werkprestatie. Daarnaast is werkprestatie ook gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers en hebben omgevingsfactoren, zoals werkomstandigheden en technologische ontwikkelingen, invloed op werkprestatie van werknemers.

Werkprestatie meten

Werkprestatie gaat over de gedragingen en acties van werknemers die relevant zijn voor de doelstellingen van het bedrijf. Om werkprestatie te meten heeft TNO de Werkprestatie Vragenlijst ontwikkeld(Koopmans et al., 2014). Deze vragenlijst meet drie belangrijke aspecten van werkprestatie: taakprestatie (zoals plannen en efficiënt werken), contextuele prestatie (zoals initiatief nemen en het bijhouden van werkkennis en –vaardigheden), en contraproductief werkgedrag (negatief gedrag op het werk). De vragenlijst wordt door werknemers zelf ingevuld, omdat objectieve prestatie-uitkomsten in veel beroepen lastig te vinden zijn, en kan ook door collega’s en/of leidinggevenden worden ingevuld.

Inzicht in werkprestatie

Met de Werkprestatie Vragenlijst wordt inzicht verkregen in de werkprestatie van werknemers, teams, afdelingen en bedrijven. Hiermee wordt duidelijk of en hoe bepaalde aspecten van werkprestatie verbeterd kunnen worden, en wordt de invloed van bepaalde veranderingen of maatregelen op de werkprestatie in kaart gebracht.  Een organisatie kan gebenchmarkt worden met andere organisaties binnen een specifieke sector of beroep, op basis van het benchmarkbestand waar TNO over beschikt.

Meer informatie

Wil je in kaart brengen hoe de werkprestatie van jouw team, afdeling of bedrijf er voor staat? Wil je weten hoe jouw bedrijf het doet ten opzichte van vergelijkbare groepen? Wil je weten waar en hoe de werkprestaties verder verbeterd kunnen worden? Of wil je evalueren of een bepaalde verandering, maatregel of interventie van invloed is op de werkprestatie? Neem dan contact op met Dr. Linda Koopmans.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.