In het Toegepast Exposoom Programma ontwikkelt TNO methodieken voor het integreren en interpreteren van externe blootstellingen uit verschillende bronnen, zowel gemeten als gemodelleerd. Daarnaast onderzoek we of en hoe deze externe blootstellingsprofielen leiden tot interne biologische responsen en (vroege) gezondheidseffecten.

Het vaststellen van iemands exposoom vraagt om het gedurende langere tijdsperioden vastleggen van dynamische en variabele blootstellingsniveaus; zowel externe blootstellingsprofielen als biologische responsen daarop. Dit genereert enorme datastromen. Dit maakt dat data-infrastructuren, dataverwerking en geavanceerde data-analysetechnieken nodig zijn voor het combineren en analyseren van exposoomdata. De data-infrastructuur moet gegevens uit verschillende bronnen samenbrengen, waarna dataverwerking de juiste gegevens selecteert en combineert. Door data-analysetechnieken kan data worden omgezet in relevante informatie waaruit conclusies kunnen worden getrokken en op basis waarvan bruikbare adviezen worden gegeven. De data-analyse richt zich vooral op waar, wanneer en waarom verschillende blootstellingen plaatsvinden en voor wie en onder welke omstandigheden ziekte zich ontwikkelt.

VOORBEELDPROJECTEN


• Sensormodelintegratie voor externe blootstellingen:
Er is een duidelijke behoefte aan technologie die persoonlijke blootstellingsprofielen nauwkeurig kan vaststellen, in hoge resolutie in tijd en ruimte. Dit geldt zowel in het buitenmilieu als in de werkomgeving, met de mogelijkheid om beide te integreren. Om dit te bereiken werkt TNO samen met de Utrecht Exposome Hub aan de ontwikkeling van methodieken voor de verrijking van blootstellingsmodellen met sensordata en daarmee aan het verkrijgen van persoonlijke blootstellingsprofielen in de algemene omgeving.


• Geïntegreerde modellering van benzeen:
We ontwikkelen methodologieën voor modellering van externe blootstelling naar interne biologische responsen en gezondheidseffecten. Hiertoe richten we ons op de ontwikkeling/acceptatie van PBTK-modellen, de prioritering van werkingsmechanismen en adverse outcome pathways die van belang zijn voor het effect (in dit geval acute myeloïde leukemie) en we proberen deze routes te kwantificeren. Op basis hiervan integreren we de data volledig in een computational model voor de voorspelling van gezondheid. Voor benzeen wordt deze ontwikkeling gedaan in samenwerking met de Utrecht Exposome Hub.

Meer weten over exposoom en hoe deze de gezondheid kan verbeteren

Download de Whitepaper
Contact

Dr. ir. Anjoeka Pronk

E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.