Ons werk

Didactische scholingen (terugkomdagen) voor opleiders

Als praktijkopleider speel je een cruciale rol bij de professionele ontwikkeling van jeugdartsen in opleiding: als coach, begeleider én rolmodel. Om dat goed te kunnen doen ontwikkel je voortdurend je opleidersvaardigheden en volg je didactische scholingen (terugkomdagen). Vanaf 2021 bieden NSPOH en TNO hiervoor een gezamenlijk programma aan.

Dit aanbod sluit aan bij de kaders van het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders. Centrale thema’s zijn: Vakmanschap, Academisering, Leiderschap en Samenwerken.

Over de concrete invulling en organisatie zijn de instituten in overleg met SOGEON. Nadere informatie over het aanbod (onder andere data, locatie, aanmelden en bekostiging) volgt begin 2021.

Incompany

Naast het gezamenlijke aanbod van didactische scholingen (NSPOH en TNO) verzorgt TNO incompany trainingen. Hiervoor maakt TNO een programma op maat. Een veel genoemd voordeel is het kunnen bouwen aan een gedeelde visie en het maken van afspraken over de taakverdeling. Interesse? Stuur dan een mail naar onderwijs@tno.nl.

Educatief Partnerschap

Voor iedere onderwijsgroep organiseert TNO gedurende de opleiding een aantal middagen Educatief Partnerschap. Praktijkopleiders, aios, instituutsopleiders en andere relevante betrokkenen van TNO gaan aan de slag met een opleidingsgerelateerd onderwerp. De toepassingsmogelijkheden van een nieuwe praktijkopdracht bijvoorbeeld, of de voorbereiding op de stages. Bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding en een goede verbinding tussen instituutsonderwijs en praktijkopleiding staan hierbij centraal. Afhankelijk van het onderwerp kan ook een extern deskundige worden uitgenodigd (bijvoorbeeld een docent of onderzoeker).

Educatief Partnerschap telt mee voor de erkenning als praktijkopleider (volgens het LPP) en vanaf 2021 vraagt TNO voor Educatief Partnerschap (weer) accreditatie aan bij de ABSG.

Ons werk

Wil je jeugdarts KNMG worden? Of je competenties als opleider verder ontwikkelen?

TNO is een erkend opleidingsinstituut voor jeugdartsen. De instituutsopleiders zijn arts M+G of jeugdarts KNMG. Samen met onderwijskundigen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs voor jeugdartsen in... Lees verder

Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.