TNO ontwikkelt en valideert screeningsinstrumenten zodat groei- en ontwikkelingsachterstanden en gezondheidsrisico's tijdig en effectief kunnen worden gesignaleerd. De e-health applicatie iGrow Pro is in ontwikkeling om deze screeningsinstrumenten te kunnen integreren in de dagelijkse werkzaamheden van de professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

De JGZ ziet kinderen in Nederland regelmatig, vanaf de geboorte totdat zij jong volwassenen zijn. Tijdens deze contactmomenten leggen de jeugdarts en jeugdverpleegkundigen veel gegevens vast over groei, ontwikkeling en gezondheid in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). De veelheid aan data in dat dossier wordt echter nog niet optimaal benut. Zeker nu de JGZ steeds meer geflexibiliseerd wordt, kan er op slimmere wijze gebruik worden gemaakt van de gegevens.

Hoe werkt iGrow Pro?

Bij elk contactmoment worden screeningsinstrumenten toegepast op een selectie van anonieme gegevens uit de basisdataset van het DD JGZ. De resultaten van deze screeningsinstrumenten en bijbehorend advies worden op inzichtelijke wijze gepresenteerd binnen het DD JGZ en de beveiligde web-based applicatie iGrow Pro. Ook is samen met JGZ-professionals binnen GGD Hollands Midden onderzocht hoe de resultaten van deze screeningsinstrumenten moeten worden gepresenteerd zodat de communicatie van JGZ-professionals met ouders efficiënter kan worden gemaakt.

iGrow Pro in de toekomst?

iGrow Pro kan vrij eenvoudig worden geïmplementeerd bij verschillende software leveranciers van het DD JGZ. iGrow Pro dient als landingsplaats voor resultaten uit nieuwe onderzoeken op het gebied van groei, ontwikkeling en gezondheid bij kinderen. Ook kunnen bestaande overige JGZ-richtlijnen of updates hierin eenvoudig worden geïmplementeerd. De inhoud van iGrow Pro stemmen we af op de speerpunten van elke gebruiker.

Contact

Dr. Paula van Dommelen

  • Groei
  • Groeidiagrammen
  • Ontwikkeling
  • Gehoorscreening