Ons werk

Terugkomdagen en incompany trainingen voor opleiders

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied als opleider en kom naar de terugkomdagen georganiseerd door TNO (tevens mogelijkheid tot het organiseren van een incompany training).

Als praktijkopleider speelt u een cruciale rol bij de professionele ontwikkeling van jeugdartsen in opleiding: als coach, begeleider én rolmodel. Om dat adequaat te kunnen doen, bent u goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied. Ook ontwikkelt u voortdurend uw opleidersvaardigheden zoals feedback geven, aanzetten tot reflectie en beoordelen. Het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders geeft hiervoor de kaders aan:

TNO organiseert jaarlijks meerdere terugkomdagen met de volgende kenmerken:

  • Leren met en van collega-opleiders van verschillende JGZ-organisaties
  • Nieuwe ontwikkelingen en minimaal een thema of vaardigheid centraal
  • Praktisch oefenen en daar feedback op krijgen
  • Geaccrediteerd onderwijs

Terugkomdagen voor opleiders en artsen met gedelegeerde taken

7 november 2019 - Match praktijkopleider-aios en de rol van communicatie
13 februari 2020 – Omgaan met privacy 
12 maart 2020 – Begeleiden van aios: leren van best practices 
25 juni 2020 – Mijn aios schrijft een beleidsadvies 

Praktische informatie

De terugkomdagen duren van 9.30u – 16.40u (inloop vanaf 9.15u) en vinden plaats bij TNO, locatie  Schipholweg 77-89 in Leiden. De deelnemerskosten bedragen € 385,00 (incl. lunch). Deze kosten worden verrekend met opleidingsgelden (via SOGEON) indien de opleider werkzaam is bij een JGZ-organisatie die (in het jaar waarin de terugkomdag plaatsvindt) een of meerdere opleidingsplaatsen beschikbaar heeft gesteld.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar onderwijs@tno.nl onder vermelding van ‘aanmelding terugkomdag <datum en jaar>’.  Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Het maximaal aantal deelnemers is 24. Bij overschrijding van dit aantal wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Heeft u ideeën voor de invulling van een terugkomdag? Laat het ons weten via onderwijs@tno.nl

Incompany

Liever aan de slag met een thema in uw eigen team? Steeds meer JGZ-organisaties kiezen voor de incompany mogelijkheid. Hiervoor maakt TNO een programma op maat. Een veel genoemd voordeel is het kunnen  bouwen aan een gedeelde visie en het maken van  afspraken over de taakverdeling.

Alle terugkomdagen uit het aanbod kunnen op maat worden gemaakt voor een incompany uitvoering. Interesse? Stuur dan een mail naar onderwijs@tno.nl.

 

Locatie Leiden - Schipholweg

Schipholweg 77
2316 ZL Leiden

Ons werk

Wilt u jeugdarts KNMG worden? Of uw competenties als opleider verder ontwikkelen?

TNO is van oudsher een erkend opleidingsinstituut voor jeugdartsen. De instituutsopleiders zijn arts M&G of jeugdarts KNMG. Samen met onderwijskundigen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs voor... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.