Flexible & Free-form Products

Nieuwe kansen voor de High-Tech sector

In 2025 zullen slimme, persoonlijke en autonome apparaten 'het internet der dingen' te vormen, samen met de ontwikkelingen op het gebied van zonnecellen wordt er grote impact gemaakt op het gebied van energiebehoefte wereldwijd. TNO werkt aan innovaties in deze domeinen. In het domein 'Large Area and Flexible Electronics' ontwikkelt TNO nieuwe vormen van verlichting, displays, zonnecellen en sensor-apparaten, die ultra-dun, onbreekbaar, lichtgewicht en flexibel zijn. TNO werkt samen hiermee met twee sterk allianties: Holst Centre en Solliance.

Ook is TNO actief op het gebied van 'Additive Manufacturing'. Hierbij worden vrije-vorm producten geoptimaliseerd en niet beperkt door het fabricageproces. TNO wil nieuwe productieprocessen, materialen en producten ontwikkelen en exporten om zo de Nederlandse high-tech industrie te laten groeien. Dit zal leiden naar nieuwe start-ups en spin-offs. TNO zal dit doen door:

  • Bijdrage te leveren aan duurzaamheid, door zuinig om te gaan met energie, minder gebruik te maken van schaarse grondstoffen en te werken aan duurzame energieopwekking
  • Het opbouwen en versterken van netwerken tussen het bedrijfsleven, RTO's en universiteiten om innovatie te versnellen
  • Het opleiden van R&D talent voor de industrie, het oplossen van tekorten R&D medewerkers en het effectief overdragen van kennis

Agenda voor Nederland

In de publicatie 'Agenda voor Nederland' zetten Nederlandse wetenschappers een uitdagende en inspirerende ambitie neer over o.a. Dutch industry, smart(-est) industry. Lees de Agenda voor Nederland.

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.