Flexible & Free-form Products: nieuwe materialen en productieprocessen

In 2025 zullen slimme, persoonlijke en autonome apparaten 'het internet der dingen' te vormen, samen met de ontwikkelingen op het gebied van zonnecellen wordt er grote impact gemaakt op het gebied van energiebehoefte wereldwijd. TNO werkt aan innovaties in deze domeinen.

Nieuwe kansen voor de High-Tech sector

In het domein 'Large Area and Flexible Electronics' ontwikkelt TNO nieuwe vormen van verlichting, displays, zonnecellen en sensor-apparaten, die ultra-dun, onbreekbaar, lichtgewicht en flexibel zijn. TNO werkt samen hiermee met twee sterke allianties: Holst Centre en Solliance.

Ook is TNO actief op het gebied van 'Additive Manufacturing'. Hierbij worden vrije-vormproducten geoptimaliseerd en niet beperkt door het fabricageproces. TNO wil nieuwe productieprocessen, materialen en producten ontwikkelen en exporten om zo de Nederlandse high-tech industrie te laten groeien. Dit zal leiden naar nieuwe start-ups en spin-offs. TNO zal dit doen door:

  • Bijdrage te leveren aan duurzaamheid, door zuinig om te gaan met energie, minder gebruik te maken van schaarse grondstoffen en te werken aan duurzame energieopwekking
  • Het opbouwen en versterken van netwerken tussen het bedrijfsleven, RTO's en universiteiten om innovatie te versnellen
  • Het opleiden van R&D-talent voor de industrie, het oplossen van tekorten R&D-medewerkers en het effectief overdragen van kennis

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays

In de publicatie Agenda voor Nederland zetten 40 wetenschappers - inspired by technology - in 10 essays hun concrete en inspirerende ambities neer voor Nederland. Zij betogen dat als Nederland internationaal... Lees verder
Nieuws

Premier Rutte opent Fieldlab The Smart Connected Supplier Network op Hannover Messe

25 april 2016
Op de Hannover Messe hebben premier Rutte en Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME en Smart Industry, vandaag het Fieldlab the Smart Connected Supplier Network geopend. Het Fieldlab legt de focus op... Lees verder
Nieuws

Brightlands Materials Center: nieuwe gassensortechnologie

08 april 2016
De samenstelling en dus de kwaliteit van het Nederlandse aardgas zullen steeds meer gaan variëren. Netbeheerders willen in de toekomst de kwaliteit van het gas kunnen monitoren. Het Brightlands Materials... Lees verder
Nieuws

TNO en TU/e over 3D-printing op High Tech Systems 2016

23 maart 2016
TNO en TU/e-HTSC zijn initiatiefnemers van het Smart Industry Fieldlab MultiM3D. Zo versterken beide partijen de Nederlandse kennisinfrastructuur en de innovatiekracht van de Nederlandse industrie ten... Lees verder
23 - 28mei

Dutch Technology Week

Eindhoven
Brainport Regio Eindhoven vertelt van 23 mei t/m 28 mei 2016 voor de 5e keer de meest wonderlijke en innovatieve technologieverhalen tijdens de Dutch Technology Week (DTW). Ook TNO geeft als partner acte... Lees verder
22 - 24juni

Industrial Technologies 2016 - Creating a Smart Europe

RAI Conference Centre Amsterdam
Nederland is vereerd om gastland te zijn van de vierde Europese conferentie Industrial Technologies. De conferentie is een geassocieerd event van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Industrial Technologies... Lees verder
Contact

Ir. Jaap Lombaers

  • Holst Centre
  • Solliance
  • 3D Printing
  • Flexibele Electronica
  • Medische Apparatuur
Neem contact op

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.