Flexible & Free-form Products: nieuwe materialen en productieprocessen

In 2025 zullen slimme, persoonlijke en autonome apparaten 'het internet der dingen' te vormen, samen met de ontwikkelingen op het gebied van zonnecellen wordt er grote impact gemaakt op het gebied van energiebehoefte wereldwijd. TNO werkt aan innovaties in deze domeinen.

Nieuwe kansen voor de High-Tech sector

In het domein 'Large Area and Flexible Electronics' ontwikkelt TNO nieuwe vormen van verlichting, displays, zonnecellen en sensor-apparaten, die ultra-dun, onbreekbaar, lichtgewicht en flexibel zijn. TNO werkt samen hiermee met twee sterke allianties: Holst Centre en Solliance.

Ook is TNO actief op het gebied van 'Additive Manufacturing'. Hierbij worden vrije-vormproducten geoptimaliseerd en niet beperkt door het fabricageproces. TNO wil nieuwe productieprocessen, materialen en producten ontwikkelen en exporten om zo de Nederlandse high-tech industrie te laten groeien. Dit zal leiden naar nieuwe start-ups en spin-offs. TNO zal dit doen door:

  • Bijdrage te leveren aan duurzaamheid, door zuinig om te gaan met energie, minder gebruik te maken van schaarse grondstoffen en te werken aan duurzame energieopwekking
  • Het opbouwen en versterken van netwerken tussen het bedrijfsleven, RTO's en universiteiten om innovatie te versnellen
  • Het opleiden van R&D-talent voor de industrie, het oplossen van tekorten R&D-medewerkers en het effectief overdragen van kennis

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays

In de publicatie Agenda voor Nederland zetten 40 wetenschappers - inspired by technology - in 10 essays hun concrete en inspirerende ambities neer voor Nederland. Zij betogen dat als Nederland internationaal... Lees verder
Nieuws

Holst Centre en ENrG Inc. ontwikkelen OLED op keramiek voor flexibele verlichting en displays

23 september 2016
Holst Centre (een samenwerkingsverband tussen TNO en het Belgische onderzoekscentrum imec) en de Amerikaanse leverancier van ultradun keramiek, ENrG Inc, hebben samen een flexibele OLED op keramiek gecreëerd.... Lees verder
Nieuws

TNO nauw betrokken bij Europese Industrie Agenda ‘Creating a Smart Europe’

24 juni 2016
Een Europees brede aanpak is nodig om de industrie in Europa  toekomstbestendig te maken. De kansen daarvoor liggen er zeker, omdat Europese bedrijven sterk zijn in nieuwe technologieën, zoals nanotechnologie... Lees verder
Nieuws

Brightlands Materials Center: nieuwe gassensortechnologie

08 april 2016
De samenstelling en dus de kwaliteit van het Nederlandse aardgas zullen steeds meer gaan variëren. Netbeheerders willen in de toekomst de kwaliteit van het gas kunnen monitoren. Het Brightlands Materials... Lees verder

Contact

Ir. Jaap Lombaers

  • Holst Centre
  • Solliance
  • 3D Printing
  • Flexibele Electronica
  • Medische Apparatuur
Neem contact op

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.