Ons werk

Innovatief monitoren van infrastructuren

Als initiatiefnemer van de IJkdijk heeft TNO de laatste tien jaar ervaring opgedaan met het monitoren van infrastructuren en de bijbehorende Big Data uitdagingen. Dit heeft geresulteerd in een set aan gevalideerde monitoringtechnieken waarmee de toestand van waterkeringen inzichtelijk kan worden gemaakt. Behalve voor dijken zijn deze technieken ook bijna één op één toepasbaar op andere grote infrastructuren, zoals wegen, bruggen en viaducten.

Het IJkdijk initiatief leidde tot de oprichting van de Stichting IJkdijk, die samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de afgelopen jaren (2007 – 2013) in een aantal projecten voor het eerst dijktechnologie, sensortechnologie en informatie- en communicatietechnologie bij elkaar heeft gebracht. De opzet van de experimenten is zowel in schaal als toepassing uniek in de wereld. Het heeft geresulteerd in een set aan gevalideerde monitoringtechnieken waarmee de toestand van waterkeringen inzichtelijk kan worden gemaakt. Integraal onderdeel hiervan is een systeem dat de verkregen monitoringsresultaten uniform en centraal opslaat en voor bewerking en analyse geschikt maakt, het Dijk Data Service Centrum (DDSC). Het systeem is toepasbaar voor asset management, maar ook als Early warning system voor calamiteiten. Brede toepassing van de technieken is van groot belang voor het vormgeven van eigentijds beheer, onderhoud en ontwerp van dijken in Nederland en elders in de wereld.

Monitoring van ondergrondse leidingen

Binnen het STOOP project wordt onderzoek gedaan naar het monitoren van ondergrondse leidingnetten (gasdistributienet en drinkwaternet) om zo een uitspraak te doen over de integriteit van de leiding. De noodzaak is daar: falende leidingen brengen de leveringszekerheid in gevaar en falende gasleidingen vormen een directe, grote bedreiging voor de veiligheid. Daarnaast is het voor zowel de gas- en drinkwatersector ook om economische redenen van groot belang om het moment van vervanging nauwkeuriger te kunnen bepalen. Grootschalige vervanging wordt op dit moment uitgevoerd op basis van een risicomodel dat weliswaar rekening houdt met o.a. grondsoort, leeftijd, leidingmateriaal en locatie, maar waarin niet kan worden gekeken naar de aanwezige spanningen in de leiding, wegens het ontbreken van manieren deze te bepalen. Binnen dit onderzoek wordt een aantal fundamentele vraagstukken behandeld die vervolgens bij een positief resultaat hun toepassing kunnen krijgen binnen het zogenaamde IJknet.

De Information Value Provider

Een Information Value Provider (IVP) is een nieuw en innovatief concept dat zich richt op nieuwe (trans-sectorale) samenwerkingen die meerwaarde uit data wil halen en biedt aan organisaties (al dan niet tegen betaling). Een IVP gebruikt Big Data en/of Big Data oplossingen om waardevolle diensten aan te kunnen bieden aan bepaalde groepen eindgebruikers. Hierbij kan een IVP gebruik maken van data die vrij toegankelijk is, of beschikbaar is van verschillende deelnemende partijen, of die gegenereerd wordt. Een IVP verrijkt deze data naar 'iets' nuttigs, wat meerwaarde heeft. Bij een IVP gaat het expliciet niet om de kansen die een individueel bedrijf ziet in de data die hij in zijn eentje tot zijn beschikking heeft, maar om de combinaties met anderen om zo gezamenlijk tot meerwaarde te kunnen komen, bij voorkeur in een trans-sectorale samenwerking. De individuele doelstellingen van de verschillende deelnemende organisaties rond een IVP kunnen heel verschillend zijn.

Ing. Evert van den Akker MBA

Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.