TNO laat applied games werken

In een applied game doe je spelenderwijs ervaring op. Maar dan moet zo'n game wel doen wat hij doen moet. In het Value Center Applied Games brengt TNO aanbieders en gebruikers bij elkaar om te werken aan doorbraken en aan de validatie van applied games. Zo veranderen vrijblijvende spelletjes in effectieve leermiddelen.

De Nederlandse gamingindustrie is creatief en succesvol. Gamers die op zoek zijn naar vermaak, naar fun, krijgen dat in de entertainmentgames van Nederlandse producenten ruimschoots voorgeschoteld. Een toenemend aantal gamingbedijven is actief op het gebied van applied games. Applied games stellen wel andere eisen aan het game ontwerp. Of het nu gaat om training en opleiding, om gedragsbeïnvloeding, empowerment of om besluitvorming in complexe vraagstukken, de ontwerpers van applied games moeten zorgen dat het design en de inhoud van hun games aansluit bij het doel en dat de effectiviteit is aangetoond.

Vraagstukken oplossen

TNO heeft de kennis opgebouwd om applied games te veranderen in effectieve leermiddelen en in instrumenten om gedrag blijvend te beïnvloeden. Die kennis is niet alleen van belang voor gameontwikkelaars, maar ook voor gebruikers en zelfs voor de maatschappij als geheel, want applied games kunnen helpen bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Value Center Applied Games

Samen met ontwikkelaars, kennisinstituten en gebruikers wil TNO werken aan het verder verbeteren van applied games. TNO heeft daarom het initiatief genomen voor het Value Center Applied Games (VCAG), een open platform waar de vraag vanuit de toepassingsdomeinen en het aanbod vanuit de gamingindustrie elkaar vinden. Het VCAG werkt aan doorbraken met applied games en zorgt dat de games doen wat ze moeten doen.

Frank van Aken, initiatiefnemer van dit Center: 'TNO draagt bij met innovatieve kennis op het gebied van designprincipes, toepassing van Evidence Based Modellen en de validatie van applied games. Maar het Center kan pas echt een succes worden als er zo veel mogelijk deelnemers uit alle domeinen aanhaken. Ik nodig hen daarom graag uit om contact op te nemen. Denkt u dat een applied game een oplossing voor uw probleem kan bieden? Wilt u nieuwe kennis en inzichten verwerven? Neem dan contact met ons op.

Networked Information

Ing. Dennis Coetsier

Contact

Ing. Dennis Coetsier

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.