Ons werk

Monitor Draadloze Technologie 2016

In de Monitor Draadloze Technologie 2016 wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen in het draadloos speelveld. In de april-editie belicht TNO de stand van zaken vanuit technologisch perspectief. In de oktober-editie wordt ingezoomd op enkele specifieke toepassingsgebieden.

Op het gebied van draadloze technologie spelen diverse ontwikkelingen. Zo vindt al een aantal jaar een sterke groei plaats van het mobiele dataverkeer, als gevolg van een toenemend gebruik van smartphones. Om in deze groei te kunnen voorzien wordt door mobiele providers fors geïnvesteerd in de uitrol en verbetering van het 4G (LTE) netwerk. Wi-Fi en andere draadloze technologieën zoals Bluetooth en Zigbee hebben een belangrijke plaats ingenomen bij het laagdrempelig aanbieden van draadloze toegang over kortere afstanden. Aan de omroepkant zijn diverse digitale systemen ontwikkeld, zoals DVB-T en DAB, ieder met hun eigen specifieke sterkte en beoogd gebruikersprofiel. In de toekomst lijkt een verdere integratie plaats te gaan vinden, waarbij klassieke omroepdiensten ook via bijvoorbeeld LTE kunnen worden aangeboden. Inmiddels wordt gewerkt aan de standaardisatie van de volgende generatie mobiele technologie 5G. Een belangrijk toepassingsgebied van 5G, het Internet of Things, is een groeimarkt die snel in belang toeneemt en waarvoor nu al verschillende netwerken worden uitgerold, o.a. gebaseerd op LoRa en SigFox technologie.

Met de Monitor Draadloze Technologie biedt TNO een degelijk, actueel en toegankelijk overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. De Monitor bedient verschillende doelgroepen bij overheid en bedrijfsleven in Nederland. De Monitor is bedoeld voor lezers met een algemene achtergrond in de telecommunicatie. In principe worden wereldwijde ontwikkelingen gevolgd, vanuit een nationaal perspectief.

Voor 2016 bestaat de Monitor Draadloze Technologie uit twee schriftelijke rapportages. In de april-editie geeft TNO een overzicht van ontwikkelingen vanuit technologisch perspectief. In de oktober-editie wordt een aantal specifieke toepassingsgebieden belicht, zoals Intelligente Transportsystemen, Smart Cities en Openbare Orde en Veiligheid.

Download het TNO-rapport: Monitor Draadloze Technologie Voorjaar 2017

download
Contact

Ir. Ruud Overduin

  • netwerken
  • draadloze technologie
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.