Additive Manufacturing

Additive Manufacturing (AM) is een technologie die een enorme impact zal hebben op de industrie. Met AM kunnen complexe producten namelijk snel en zuinig worden gefabriceerd. Door beperkingen in materialen en systemen lukt het bedrijven echter zelden om AM-producten voorbij de prototype-fase te krijgen. TNO zet zich in om de toepassing van AM in productieprocessen te stimuleren en geavanceerde technieken en producten te ontwikkelen.

Geavanceerde innovatie

Met AM kunnen baanbrekende toepassingen en producten worden ontwikkeld voor diverse bedrijfstakken, van de medische sector tot ‘free-form electronics’. Dankzij AM is het mogelijk om producten of onderdelen met verschillende componenten op maat te fabriceren. Dit biedt mogelijkheden die ondenkbaar zijn bij standaard fabricage. Er zijn echter twee knelpunten die brede toepassing van AM in de weg staan: de mechanische eigenschappen van geprinte onderdelen en een tekort aan efficiënte systemen voor grootschalig maatwerk.

Twee ecosystemen, één doel

TNO werkt aan de ontwikkeling van AM door het huidige industriële ecosysteem te verbeteren en richt zich daarbij op zowel de gebruikte materialen als de apparatuur. In het Brightlands Material Center worden proeven uitgevoerd om de mechanische eigenschappen van materialen te verbeteren. Het High Tech Systems Centre werkt aan de optimalisatie van systeemconcepten waarmee verschillende materialen snel kunnen worden geïntegreerd, zodat fabricage van hybride producten op grote schaal mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn AM op basis van thermische polymerisatie (met een ultrasnelle laser-diode array) en fotopolymerisatie.

TNO maakt het verschil

TNO levert een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van AM . Wij helpen bedrijven een stappenplan te maken en hun specifieke behoeften in kaart te brengen. Daarbij bieden we ondersteuning op meerdere niveaus: van IT tot datastromen en van procescontrole tot virtuele modellen. Ook kunnen we de volledige productie van kleinschalige, gespecialiseerde modules en ‘proof-of-concept’-systemen voor grootschalig maatwerk verzorgen.

Drie pijlers

Om onze doelen te bereiken, vertrouwen we op drie pijlers. Ten eerste vormen TNO’s kennis en faciliteiten een solide basis voor onze AM-activiteiten en bieden we een compleet pakket diensten aan, van onderzoek tot en met productie. Ten tweede hebben we een uitstekende reputatie wat betreft de overdracht van innovaties en technologie. Ten derde levert ons netwerk van industriële en academische partners de externe kennis en steun op die nodig is om de beste resultaten te behalen.

Samenwerkingsverbanden

TNO’s eigen onderzoek en ontwikkeling hebben al veel nieuwe technologieën en talloze intellectuele eigendomsrechten en octrooien opgeleverd. Maar op het gebied van AM werken we ook samen met externe experts, zoals bij B2B-initiatieven en projecten op landelijk of internationaal niveau. Daarnaast is TNO de grondlegger van het Smart Industry Field Lab (MultiltM3D).

Onze strategische partnerschappen met de academische wereld zijn broedplaatsen voor innovatie waaruit al veel nieuwe projecten en ondernemingen zijn ontstaan.

Meer weten?

Staat uw bedrijf voor een technisch probleem dat kan worden opgelost met AM? Wilt u deze technologie graag in de praktijk toepassen? Neem dan contact op met dr. Erwin Meinders om te kijken hoe we u van dienst kunnen zijn.

Nieuws

Brightlands Materials Center en TNO ondersteunen Defensie met kennis over 3d printen

14 februari 2018
Brightlands Materials Center (BMC) en TNO gaan Defensie ondersteunen om 3D printen (ook wel bekend als Additive Manufacturing) in de organisatie in te voeren. Dit moet Defensie veel voordelen gaan opleveren.... Lees verder

Flexible & Free-form Products

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.