Ons werk

Hightech sensortechnologie in kassen biedt grote kansen voor glastuinbouwsector

Het doel van de interregionale samenwerking is om de glastuinbouw efficiënter en innovatiever te maken. Want met de juiste sensoren kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden.

De glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen - Nederland heeft een zeer hoge productiviteit, is innovatief en neemt de tweede plaats in als exporterende regio ter wereld. Slimme crossovers tussen glastuinbouw met hightech systemen en materialen kunnen zorgen voor een versterkte en toekomstgerichte positie. De specifieke cross-over tussen sensortechnologie en tuinbouw biedt grote kansen maar wordt tot op heden onvoldoende benut. GROW! brengt daarin verandering.

In het GROW! project werken kennisinstituten, hogescholen, universiteiten en partners uit de glastuinbouwsector om hightech plantenkassen te bouwen en optimaliseren. Het doel van de interregionale samenwerking is om de glastuinbouw efficiënter en innovatiever te maken. Want met de juiste sensoren kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden.

Dit gebeurt door ion-selectieve sensoren in te zetten en door te ontwikkelen voor metingen van pH en voedingsstoffen in water specifiek geschikt voor de glastuinbouw. Hierdoor kan gemeten worden welke voedingsstoffen worden opgenomen door de plant. Daarnaast worden klimaatsensoren ingezet en geoptimaliseerd voor metingen van onder andere temperatuur, luchtvochtigheid en CO2.
De door GROW! te ontwikkelen sensoren moeten compact, robuust en bij voorkeur goedkoop zijn en weinig vermogen gebruiken om geïntegreerd te kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht wat de beste methode is om de verzamelde sensordata te verwerken en te visualiseren. Voor dit soort onderzoek is de bundeling van Vlaamse en Nederlandse kennis essentieel.

Op dit moment worden er in het Vlaamse Hoogstraten en het Nederlands HAS kassen ingericht als proeftuinen met de prototypes van sensornetwerken met als doel gegevens monitoring door middel van nieuwe technologieën. Naast water- en klimaatmetingen worden hier specifiek de fysiologie, pathologie en stresstoestand van de tomatenplant onder de loep genomen. Data wordt vervolgens gekoppeld en geïnterpreteerd door middel van intelligente wiskundige modellen die de tomatenteler in staat stelt om accurate beslissingen te nemen voor een optimale gewasopbrengst.
Daarnaast worden de waarde van de sensoren, datasystemen en plantmodellen ook bij slagewas getest in enkele glastuinbouwbedrijven en vertical farms. Bij witlof wordt o.a. onderzocht hoe doorstroming van water plaatsvindt van boven naar beneden en wat de bladgroente ‘eet’.

TNO is kartrekker van het werkpakket Sensible Sensoring binnen GROW! Doel is sensorontwikkeling en optimalisatie op het terrein van:

  • Definitie van de sensor specificaties op basis van de vraagstelling uit het veld, zodat deze in testomgevingen en bij telers kunnen worden toegepast.
  • Sensor ontwikkeling voor metingen van voedingstoffen in water (wat zit er in het water?);
  • Sensor ontwikkeling voor metingen klimaat (wat zit er in de lucht?);
  • Integratie van de ontwikkelde sensoren en technische realisatie van een sensorplatform plaats.

GROW! is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit project loopt van 1/1/2018 – 31/12/2020. Meer informatie is te vinden op www.projectgrow.eu.

Meer informatie

FlexLines en de Grensregio

Grensregio
Expertise

Holst Centre

Holst Centre is een onafhankelijk open-innovatie R&D centrum dat generieke technologieën ontwikkelt voor draadloze autonome Sensor Technologieën en flexibele elektronica. Een belangrijk kenmerk van... Lees verder
Contact

Ing. Marieke Burghoorn

  • Holst Centre

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.