Ons werk

Service-loket voor Flexibele Electronica prototypes

FlexLines realiseert een ‘one-stop-shop’ voor het verwerkelijken van Flexibele Electronica prototypes, terwijl afzonderlijke schakels - processen en infrastructuur voor ontwerp en productie - uitgebouwd en afgestemd worden. Prototypes die aansluiten bij de behoeften van de lokale industrie in de grensregio worden ter validatie en als showcases gerealiseerd.

Flexlines is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.” Meer info: www.grensregio.eu.

Meer informatie over FlexLines en de Grensregio

grensregio

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.