Nieuwe generatie productieapparatuur voor zonnepanelen

De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen van zonnepanelen met 50% gedaald. Om winstgevend te zijn moet de zonne-energiesector de efficiëntie van de panelen vergroten en de productiekosten drastisch verlagen. Hiervoor zijn technologische doorbraken nodig waarmee een hogere productiesnelheid en opbrengst, een overstap op goedkope (atmosferische) depositie, lager materiaalverbruik en een hogere kwaliteit van dunne films mogelijk worden.

Om de zonne-energiesector te steunen bij het verder verlagen van de productiekosten voor zonnepanelen maakt TNO gebruik van haar gerenommeerde expertise op het gebied van dunnefilmdepositietechnologie. TNO biedt innovatieve, schaalbare oplossingen voor de productie op grote oppervlakken door atmosferische (plasma ondersteunde) chemical vapour deposition, spatial atomic layer deposition, elektrochemische depositie en patronering en nano-imprinttechnologie. Een verdere kerncompetentie is het ontwikkelen van machineconcepten voor de hoge kwaliteit dunnefilmdepositie an op grote oppervlakken en roll-to-roll. Ten slotte zijn er multiscale modellen en unieke apparatuur voor versnelde levensduurtesten beschikbaar om de betrouwbaarheid van zonnepanelen te beoordelen en simuleren.

Focus op CIGS-zonnecellen

In het kader van de R&D-alliantie Solliance werkt TNO samen met de TU/e, Holst Centre, Imec en het Forschungszentrum Jülich aan dunnefilmzonnepanelen. Dunnefilmzonnepanelen kunnen met een gering materiaalverbruik op grote oppervlak worden geproduceerd. Dat betekent aanzienlijk lagere productiekosten dan voor traditionele, kristallijne zonnepanelen. Naast organische zonnecellen (OPV) en dunnefilm silicium ontwikkelt Solliance zogenaamde CIGS-zonnecellen ('Koper Indium Gallium Selenide/Sulfide'). TNO zet haar kennis op het gebied van dunnefilmtechnologie voor CIGS-zonnepanelen met name in voor de ontwikkeling van:

  • Atmosferische vorming van CIGS lagen,
  • Cadmiumvrije bufferlagen,
  • Atmosferisch neergeslagen transparant geleidende oxiden (TCO's), en
  • Oplossingen voor lichtmanagement, voor hoogrendement zonnecellen en/of dunnere CIGS lagen.

Shared Research Programma's

Om de ontwikkeling van productietechnieken voor zonnepanelenin het algemeen, en die voor CIGS-zonnecellen in het bijzonder, te versnellen, is er een Shared Research Programma voor CIGS-zonnecellen opgezet. Binnen dit Shared Research Programma werken partners uit de industrie en diverse onderzoeksorganisaties samen aan de ontwikkeling van innovatieve materialen, processen, apparatuur en toepassingen voor CIGS-zonnecellen.

Flexible & Free-form Products
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.