Van 't Hoff-programma

Optische spectroscopie wordt door velen beschouwd als de volgende revolutionaire ontwikkeling op medisch gebied. Medische lichttechnologie kan onder andere worden ingezet voor nauwkeurigere metingen, diagnoses en behandeling van een groot aantal aandoeningen. Maar het testen en toepassen van deze technologie is vaak duur en ingewikkeld.

In het Van 't Hoff-programma creëren de voornaamste betrokkenen een ecosysteem voor innovatie. Dat bestaat onder andere uit onderzoeksorganisaties, fabrikanten van apparatuur en producten, ziekenhuizen en stichtingen. Binnen deze publiek-private samenwerking worden basiskennis en gegevens verzameld, zodat patiënten kunnen profiteren van de nauwkeurigheid en veiligheid van optische spectroscopie. Doordat de problemen en onzekere factoren in samenwerkingsverband worden onderzocht, worden de kosten en risico's waarmee de eerste ontwikkelfases gepaard gaan, gelijkmatig verdeeld. Elke partner levert binnen dit open innovatieplatform specifieke kennis en expertise aan met een gezamenlijk doel voor ogen, namelijk een optimaal gebruik van optische spectometrie voor patiënten. Tegelijk profiteren alle partners van de kennis die tijdens dit proces wordt opgedaan. De risico's, kosten en kennis worden door de deelnemers met elkaar gedeeld. Zo kan er effectief worden gewerkt aan de ontwikkeling.

Inspelen op een behoefte

TNO zag al snel in dat spectrale technologieën ongekende mogelijkheden bieden en wilde een rol spelen bij de verdere ontwikkeling daarvan. Organisaties waren op hun beurt op zoek naar een manier om de meest recente onderzoeksresultaten toe te passen in de praktijk. Clinici en fabrikanten zochten een manier om de complexiteit, risico's en kosten van de nieuwe technologie te beperken, zonder hun eigendomsrechten – en daarmee hun bedrijfsvoering – in gevaar te brengen. Binnen het Van 't Hoff-programma profiteren alle betrokkenen van gezamenlijk onderzoek en gedeelde kennis, zodat elke partner een bijdrage kan leveren aan de productontwikkeling. Daar profiteert de gehele medische gemeenschap van. In combinatie met helder en effectief management van het partnerschap garandeert dat een gezonde samenwerking, zonder negatieve gevolgen voor het concurrentievermogen of de marktpositie van de partners. De groep ontwikkelt basisinzicht in de werking en toepassingsmogelijkheden van de technologie, zodat de partners effectievere oplossingen kunnen ontwikkelen.

Groeiende samenwerking

Nu in het kader van het Van 't Hoff-programma steeds meer kennis wordt verzameld, groeit het samenwerkingsverband gestaag. Elk jaar sluiten zich nieuwe partners aan. Doordat elke stap in het ontwikkelproces zowel in het lab als in de praktijk wordt getest, levert het programma een schat aan informatie op. Daardoor kunnen partners optimaal profiteren van de mogelijkheden van medische lichttechnologie. Met elke ontdekking neemt onze kennis van deze nieuwe technologie toe en komen we een stap dichter bij medische toepassingen waar patiënten baat bij hebben. Het Van 't Hoff-programma vormt een basis en geeft inzicht in de basisprincipes achter de technologie. Elke partner kan deze principes toepassen in het ontwikkelproces. Dankzij deze kennisgedreven aanpak kunnen obstakels worden weggenomen, waardoor de volgende medische doorbraak weer een stap dichterbij komt.

Roadmap

Biomedical Health: beter begrip van ziekte en gezondheid

De zorgkosten stijgen, daar willen én kunnen we wat aan doen. De roadmap Biomedical Health ontwikkelt tools en kennis waarmee we bedrijven, professionals en individuen helpen om gepersonaliseerde gezondheidsinterventies... Lees verder
Nieuws

Belangrijke stap naar glucosebepaling zonder naald door TNO en Diabetes Fonds

13 november 2014
TNO zet samen met het Diabetes Fonds een belangrijke stap om het leven van mensen met diabetes draaglijker te maken. Binnen het van ’t Hoff programma, waarin deze twee organisaties participeren, zijn... Lees verder

Flexible & Free-form Products
Contact

Dr. Jantine Slinger

  • PL Gilde
  • Projectleiding
  • Bewegen
  • Optics Manufacturing
  • Retinal Imaging
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.