Ons werk

Optische componenten – Maakbaarheid en kosten

Optics Manufacturing ondersteunt OEM bedrijven, systeem ontwerpbureaus en leveranciers van modules of componenten bij de ontwikkeling en productie van optomechatronische systemen en instrumenten. Wij maken prototypes of kleine series optische componenten en samenstellingen, en adviseren op het gebied van maakbaarheid en kostenbeheersing bij het ontwerpen en toepassen van hoogwaardige optiek.

Bij de ontwikkeling van geavanceerde instrumenten en hightech systemen zijn optomechatronische bouwstenen steeds vaker bepalend voor de kwaliteit van het product. De kwaliteit van het ontwerp wordt mede bepaald door de ontwerpkeuzes continu te baseren op een juiste afweging van functionaliteit, maakbaarheid en productkosten. Bij het realiseren van optische componenten tracht TNO. de systeemfunctionaliteit voor u te optimaliseren. Daarnaast zorgt het betrekken van Optics Manufacturing bij het ontwikkelproces voor lagere productkosten, een korter ontwikkeltraject en minder problemen bij de industrialisatie.

Maakbaarheid optische componenten

De optisch ontwerper en de ontwerper van het optomechanisch systeem hebben niet alleen kennis nodig over de toepassing van optische componenten. Bij het ontwerp en de integratie van die componenten is er vooral kennis nodig hoe deze vormgegeven kunnen worden.
Optics Manufacturing heeft die kennis in huis en heeft antwoorden op uw ontwerpvragen zoals:

  • Kan ik een lens dunner uitvoeren om ruimte te besparen?
  • Hoe bevestig ik twee prisma's op een aluminium houder?
  • Kunnen functionele optische vlakken gecombineerd worden in één product?
  • Kan het aantal lenzen verminderd worden door het gebruik van een asferische lens?

Tevens doet TNO onderzoek naar maakprocessen in relatie tot haalbare specificaties. Het advies dat wij hierin doen, draagt bij aan een maakbaar en robuust product. Zo kan vertraging in het ontwikkeltraject worden voorkomen en zorgt Optics Manufacturing voor een realiseerbare industrialisatie.

Kostenbeheersing

De target verkoopprijs is voor de ontwerper de referentie voor een succesvolle productintroductie. Echter, tijdens het ontwerpproces kunnen kosten stijgen als gevolg van het toevoegen van functionaliteiten en verandering in geometrie en specificaties. Dat geldt zeker voor optiek componenten. Kleine ontwerpveranderingen kunnen een grote invloed hebben op de maakbaarheid en productiekosten. Optics Manufacturing ondersteunt in de ontwerpfase bij het beheersen van de productkosten. Door te bepalen welke materialen en processen er nodig zijn om de optische componenten of samenstellingen te produceren, kan er door TNO een nauwkeurige schatting worden gemaakt van die productkosten. Daarvoor wordt een berekening van de procestijd gemaakt en worden personeelskosten, machinekosten en materiaalkosten gebruikt om de directe productiekosten te berekenen. De indirecte kosten zoals overheadkosten en winstmarge worden in overeenstemming met en afhankelijk van de organisatie met de ontwerper bepaald.

Contact

Merijn Voets

  • optics
  • optics production engineering
  • optical manufacturing
  • optical measurements
  • optical coatings
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.