Ons werk

Strategie voor Smart Industry

Digitalisering en nieuwe maak-technologie veranderen de industrie en onze maatschappij ingrijpend. Dat vraagt om slimme strategische reacties. Doorbraak technologieën zoals kunstmatige intelligentie, Internet-of-Things, robotica en embedded sensoren bieden veel kansen voor versterking en vernieuwing van onze industriële basis.  Dit is cruciaal voor het in stand houden van de concurrentiekracht en welvaart van Nederland.

Het maximaal benutten van de kansen van Smart Industry vraagt aanpassingen van industrie en maatschappij. Vanuit het strategieonderzoek van TNO ondersteunen we bedrijven, overheden en samenwerkingsverbanden om nieuwe inzichten en kansen te identificeren. Daarnaast ondersteunen we met het ontwikkelen van nieuw beleid en nieuwe aanpakken. Deze worden dan vertaald naar praktische innovatieprogramma’s die wij tevens helpen met de implementatie. Zo brengen wij de industrie in contact met beleidsontwikkeling en vice versa. Het gaat onder meer om programma’s die nieuwe business opleveren voor bedrijven, nieuwe bedrijvigheid in de regio genereren of bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Strategieonderzoek

TNO helpt bedrijven en overheden door middel van strategieonderzoek op diverse gebieden. We ondersteunen bij het ontwikkelen van een Smart Industry strategie en het opzetten van innovatiepartnerships en implementatieprogramma’s. Hiervoor voeren we verkenningen uit, bijvoorbeeld naar de internationale ontwikkeling van Smart Industry en Industrie 4.0. We helpen de Europese, nationale en regionale overheden bij het opstellen van actieagenda’s om Smart Industry in concrete consortia (zgn. Digital Innovation Hubs en Fieldlabs) op te pakken. De recent verschenen Implementatieagenda Smart Industry is een goed voorbeeld hiervan. TNO brengt hierbij niet alleen de technologische expertise rond Industry 4.0 in, maar ook kennis op het gebied van het organiseren van fieldlabs, ontwikkelen van hun business modellen en bedrijfsplannen, alsmede hun financiering.

Smart Manufacturing Industriële toepassing

Een goed voorbeeld van toepassing van strategie in Smart Industry is het SMITZH programma dat TNO samen met de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Innovation Quarter heeft opgezet; Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid Holland. Hierin werken 8 fieldlabs en diverse bedrijven aan ontwikkeling van Smart Industry voor lucht- en ruimtevaart en de maritieme sector. De automatisering van productielijnen voor composieten is hierin een van de programmalijnen.

Heeft u interesse in strategieonderzoek voor uw Smart Industry of wilt u meer informatie over wat TNO voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Tom van der Horst.

Strategy for Smart Industry

Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.