Ons werk

EnerGEO - Earth Observation for impact Energy Use

Wereldwijd groeit de vraag naar energie en dat zal dat de komende tientallen jaren verder blijven groeien. Omdat de productie, het transport en het gebruik van energie een aanzienlijke impact hebben op het milieu, bestaat er wereldwijd zorg over de duurzaamheid ervan. Een transitie naar meer duurzame energiebronnen wordt daarom noodzakelijk geacht.

Nieuwe whitepaper: Risicobeperking bij escalatie in de ruimte

Vier aanbevelingen om minder kwetsbaar te worden bij satellietuitval

Nu lezen

Om wereldwijd de impact van het huidig en toekomstig gebruik van energie op het milieu te kunnen volgen is eind 2009 het FP-7 project EnerGEO gestart. De Europese Commissie wil met het project EnerGEO zicht krijgen op de gevolgen van verschillende scenario's voor energietransitie. Voor dit vierjarige onderzoekstraject is 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. TNO is coördinator van dit Europese project en werkt samen met onder andere IIASA, DLR, ARMINES, SRON en BMT Argoss.

Meten impact energiegebruik

De focus van het Europese project EnerGEO is de ontwikkeling van een strategie om wereldwijd de impact van het huidig en toekomstig energiegebruik op het milieu te monitoren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van bestaande milieu- en energiemodellen en satellietdata. Dit wordt in een viertal pilots gedemonstreerd voor fossiele brandstoffen, biomassa, windenergie en zonne-energie.

Rol van TNO

Jaargemiddelde NO2-gehalte van de troposfeer voor 2006

Behalve dat TNO coördinator is van dit project, levert TNO een belangrijke bijdrage bij het op Europese schaal modelleren en monitoren van emissies naar de atmosfeer. Met het project EnerGEO hopen we een stevige impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van space applications op het gebied van energie en leefomgeving. TNO draagt op dit gebied al bij aan het modelleren en monitoren van luchtkwaliteit op Europese schaal in het FP7-project MACC (Monitoring Atmospheric Composition and Climate).

Wereldwijd aardobservatiesysteem

EnerGEO is één van de bijdragen van de Europese Commissie aan het Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). Het GEOSS is een initiatief van inmiddels meer dan 80 landen en 50 internationale organisaties om te komen tot een gezamenlijk aardobservatiesysteem. Met zo'n systeem kan informatie vergaard worden voor het oplossen van wereldwijde vraagstukken op het gebied van milieu en leefomgeving, zoals bescherming tegen natuurrampen, voedselveiligheid, klimaatverandering.

Contact

Dr. Martijn Schaap

  • Climate Air and Sustainability
  • luchtkwaliteit
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.