TNO ontwikkelt technologie voor kleine satellieten die concrete oplossingen voor maatschappelijke problemen kunnen bieden. We richten ons hierbij op betaalbare en kleine instrumenten voor aardobservatie die dagelijkse, wereldwijde, onafhankelijke metingen kunnen doen van luchtvervuiling en broeikasgasemissies. Daarnaast werken we aan technologie voor radar- en satellietcommunicatie.

Wil je meer informatie over kleine satellieten?

Neem dan contact met Anton Leemhuis

Contact

Nieuwe missies en gebruikers

TNO heeft al meer dan 35 jaar ervaring in het ontwerpen en vervaardigen van instrumenten voor aardobservatie. Miniaturisatie van deze technologie maakt het mogelijk om satellieten en instrumenten kleiner en goedkoper te maken en ze sneller te produceren. Door lagere kosten en een snellere time-to-market komt de ontwikkeling van satellieten binnen het bereik van nieuwe spelers: nationale overheden, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties. Zij krijgen hierdoor nieuwe kansen en toegang tot unieke data. Met de komst van kleine satellieten komen nieuwe missieconcepten binnen handbereik, bijvoorbeeld door de kleine satellieten in constellaties te laten vliegen, waardoor ze een betere dekking van het aardoppervlak geven dan één grote satelliet. Ook kan de innovatiesnelheid omhoog door versneld technologiedemonstraties te geven in de ruimte, zoals TNO heeft laten zien met de PEASSS-satelliet.

Aardobservatie

TNO werkt aan de ontwikkeling van verschillende families van instrumenten (<10 kg) voor aardobservatie:

  • Spectrolite: een instrument dat gebruikt kan worden om luchtvervuiling (bijvoorbeeld NO2, SO2) en broeikasgassen (bijvoorbeeld CH4 en CO2) te meten, gebaseerd op technologie in het toonaangevende TROPOMI-satellietinstrument
  • HIGS: een nieuw type instrument om luchtvervuiling en broeikasgassen te meten met een nog compactere technologie, en de mogelijkheid direct een tweedimensionale afbeelding van de verontreiniging te maken (‘imaging’)
  • HIRIS: een instrument om met hoge precisie watervervuiling te meten voor wetenschappelijke en commerciële doeleinden.
KNMI en TU Delft hebben TNO’s Spectrolite-instrument succesvol getest tijdens een proefvlucht boven Berlijn. Daarbij werden onder meer emissiepluimen van een energiecentrale gemeten.

Al deze instrumentfamilies zijn zodanig ontworpen dat ze eenvoudig geschikt zijn te maken voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld het meten van verschillende typen gassen en verschillende grondresoluties. Dit voorkomt dat voor iedere toepassing een relatief duur, uniek ontwikkeltraject nodig is. Dankzij TNO’s kennis van satellietdatatoepassingen is het mogelijk om geïntegreerde toepassingen te ontwerpen, van informatieproduct tot instrument.

Communicatie

Satellietcommunicatie is een van de grootste markten in de ruimtevaart. Optische communicatie is een technologie die veel potentie heeft om in de toekomst breedbandcommunicatie beschikbaar te maken. TNO is een topspeler in het ontwikkelen van satellietcommunicatiesystemen. Speciaal voor de markt voor kleine satellieten ontwikkelen we de CubeCat-satellietterminal in samenwerking met Hyperion Technologies.

Hiernaast werkt TNO aan het ontwikkelen van radiofrequentie (RF)-communicatiesystemen voor kleine satellieten.

Integratie van instrument en data

Aardobservatie met kleine satellieten biedt overheden en bedrijven de kans om nieuwe data te verzamelen. We komen graag in contact met partijen om hun databehoefte te leren kennen en te onderzoeken hoe we daarin kunnen voorzien met onze kennis en technologie. Wij bieden daarbij een integrale aanpak voor instrumentontwikkeling en dataverwerking.

Wil je meer informatie over kleine satellieten?

Neem dan contact met Anton Leemhuis

Contact
Contact

Drs. ir. Anton Leemhuis