Ons werk

Kwantitatieve duurzaamheidsbeoordeling voor de industrie

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker als onderscheidende factor bij bedrijven en consumenten. Daarom is het essentieel om vroeg de prestatie van producten en productieprocessen kwantitatief in beeld te hebben. TNO ontwikkelt al 30 jaar wetenschappelijke methodieken en innovatiemodellen voor duurzaamheid ten behoeve van industrie, overheden en brancheverenigingen.

Milieukosten van fossiele brandstoffen en biobrandstoffen

De industrie is constant op zoek naar producten en concepten met verbeterde prestaties, veiligheid en kwaliteit. Bij deze innovatieve producten is ook de duurzaamheid van belang. Vroeg in dit ontwikkeltraject hebben veel bedrijven behoefte aan betrouwbare informatie:

  • Hoe duurzaam is dit product ten opzichte van alternatieven?
  • Hoe presteren wij op milieugebied vergeleken met concurrenten?
  • Voldoen de processen aan de duurzaamheidseisen en –verwachtingen van onze klanten?
  • Op basis van welke claims kan een duurzame koers worden gekozen?

Met de juiste informatie kunnen deze vragen beantwoord worden. Dit stelt bedrijven beter in staat om strategische besluiten te nemen en transparanter te communiceren rondom:

  • De duurzaamheidsprestatie van product- of proces innovaties
  • Objectieve marketing & sales informatie rondom duurzaamheid
  • Onderbouwing van de duurzaamheidsstrategie

Levenscyclus in beeld

TNO ontwikkelt wetenschappelijke methodieken en kennis op het gebied van resource management, milieu impact assessments en process efficiency. Dit stelt ons in staat om state-of-the-art levenscyclusanalyses uit te voeren en nieuwe concepten te ontwikkelen voor duurzame innovatiemethoden. Als onafhankelijke benchmark partij biedt TNO een breed scala aan diensten om aan uw duurzaamheidsvragen tegemoet te komen:

  • Via Life Cycle Assessment (LCA) wordt de complete levenscyclus (van grondstof- tot en met afdankfase) van een product of dienst beschouwd en gekwantificeerd.
  • Life Cycle Costing en Social LCA zijn methoden om respectievelijk de economische en sociale impact te beoordelen. Hierdoor kan de ‘Triple P’ van People, Planet en Profit in beeld worden gebracht.
  • Sustainable Portfolio Management is een tool voor managers om beter inzicht te krijgen in alternatieve producten en processen. Hierdoor wordt het managen  van innovatie, marketing en sales ondersteund.

Voorbeelden

TNO heeft een uitgebreid track record in het kwantificeren van milieu-impact en duurzaamheid voor overheden, bedrijven en brancheverenigingen.

In opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft TNO in 2013 onderzoek verricht naar de milieu-effecten van het recyclen van drankenkartons. Hieruit is gebleken dat gescheiden inzameling en recycling van deze kartons over de hele keten milieuwinst oplevert . Deze uitkomst is meegenomen in het besluit om vanaf 2015 gemeenten te stimuleren om deze afvalstroom apart te gaan terugwinnen.

Een ander voorbeeld is de beoordeling van biobased producten. Wanneer zijn biobrandstoffen echt duurzamer dan fossiele brandstoffen? In dit onderzoek  heeft TNO aangetoond dat fossiele diesel een 25% lagere milieu impact heeft dan de “groene” biobrandstof. Dit komt doordat biobrandstof kan concurreren met voedselproductie. Daarom is in het Europese onderzoeksproject BioBoost  gekozen voor de ontwikkeling van biobased producten uit landbouwafval.

Expertise

Climate, Air & Sustainability

Kennis van emissies en luchtkwaliteit vertalen naar oplossingen voor milieuvraagstukken. Dat is de expertise van Climate, Air & Sustainability (CAS). Daarbij houden we rekening met economische, maatschappelijke... Lees verder
Nieuws

TNO werkt met chemie aan betere duurzaamheidsmeting

24 maart 2015
Het milieubewustzijn groeit, wet- en milieuregelgeving wordt steeds strenger. Consument en afnemers willen daarom een betrouwbaarder inzicht in de milieubelasting van chemische (eind)producten. Zo kennen... Lees verder

Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.