Ons werk

Sustainability hotspotscan: duurzaamheidskansen en -risico's scannen voor de keten van chemische producten

TNO heeft voor MVO Nederland een roadmap opgesteld om de ambities op het gebied van transparantie en duurzaamheid van (mkb)koplopers in hun internationale MVO (I-MVO) netwerk chemie te behalen. Als eerste stap in deze roadmap is de Sustainability Hotspot Scan ontwikkeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven met weinig data een inschatting maken van de duurzaamheid in hun keten. Daarnaast is een aantal routes uitgestippeld om de ambities te realiseren.

Slimme keuzes bij productontwikkeling

Als eerste stap in de roadmap heeft TNO in samenwerking met MVO Nederland, een groep mkb-bedrijven en RIVM de Sustainability Hotspot Scan ontwikkeld. De Sustainability Hotspot Scan is ontwikkeld specifiek voor producten uit de chemische industrie zoals kunststoffen, plastics, medicijnen, cosmetica, schoonmaakmiddelen en verf en helpt bedrijven slimme keuzes te maken bij duurzame productontwikkeling. Ook kunnen bedrijven hun bestaande product invoeren in de scan en snel zien waar in de keten nog werk te doen is om aan de internationale OESO-richtlijnen voor eerlijk zakendoen te voldoen.

De Sustainability Hotspot Scan maakt gebruik van breed gedragen en mondiale datasets. Milieubelasting en veiligheidsrisico’s zijn onderdeel van de scan, maar ook tot nu toe minder grijpbare eenheden zoals internationale arbeidsomstandigheden, mensenrechten en corruptie. Invullen van de scan is relatief eenvoudig. “Als je je Safety Data Sheets op orde hebt en je checkt bij je leveranciers de herkomst van hun producten en grondstoffen, kun je de scan in een halve dag doorlopen,” aldus Elise Boukris. “De scan geeft uiteindelijk een positie aan van het product ten opzichte van het wereldgemiddelde op 6 themagebieden. De uitkomst geeft geen ‘vignet van goedkeuring’, maar wel een directe aanwijzing welke keuzes men direct moet onderzoeken, plus een meetbare basis om een serieus gesprek over duurzaamheid aan te gaan.”

Waarom deze tool?

Duurzaamheid is voor mkb-bedrijven binnen de chemische sector een drijfveer en iets waar steeds meer naar gevraagd wordt. Maar waar begin je? Waar zitten de kansen? En wat zijn de risico's? In eerste instantie is een inventaris gemaakt van reeds voor het mkb beschikbare methodes. Daaruit kwam naar voren dat de meeste methodes te tijdrovend, te duur of niet concreet genoeg zijn voor het mkb. Grote chemische bedrijven zijn vaak in staat om eigen methodes te ontwikkelen. Voor het mkb is dit lastiger. Vanuit deze wetenschap is -op basis van een aantal handboeken voor duurzaamheidsbeoordeling- specifiek voor mkb-bedrijven de hotspotscan ontwikkeld.

Naar een duurzame en transparante chemie

Deze hotspotscan is een eerste stap voor het I-MVO netwerk chemie om met koplopers hun ambitie te realiseren:
1. in 2040 nemen bedrijven de echte levenscycluskosten van hun producten en investeringen (ook sociale en milieukosten)
2. in 2040 is de internationale keten van bedrijven volledig transparant met betrekking tot duurzaamheidsissues.

TNO heeft een roadmap ontwikkeld waarin geschetst wordt hoe deze ambitie gerealiseerd kan worden en welke stakeholders daarin een rol spelen. Deze roadmap is opgesteld op basis van een workshop en interviews met verschillende stakeholders binnen de chemie.

Vervolg

Mkb-bedrijven kunnen de duurzaamheidskansen en -risico's van het bedrijf scannen middels de te downloaden Sustainability Hotspot Scan. De uitkomsten van de scan kunnen gebruikt worden om duurzaamheidskansen en risico's beter in beeld te krijgen en vervolgstappen te bepalen. TNO kan benaderd worden wanneer hulp nodig is bij het bepalen van deze vervolgstappen.

Download de sustainability hotspotscan

Vul uw gegevens in en scan de duurzaamheidskansen en -risico's van uw bedrijf

naar formulier
Ons werk

Kwantitatieve duurzaamheidsbeoordeling voor de industrie

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker als onderscheidende factor bij bedrijven en consumenten. Daarom is het essentieel om vroeg de prestatie van producten en productieprocessen kwantitatief in beeld... Lees verder
Kennis

Brightlands Materials Center voor nieuwe duurzame materialen

Glas dat zijn warmte vasthoudt als het warm is en warmte doorlaat als het koud is. Duurzame materialen voor de auto-industrie die twee keer zo licht zijn als staal en een kwart lichter dan aluminium.... Lees verder
Zie ook
Downloads
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.